NABÓR TEKSTÓW W TRYBIE CIĄGŁYM DO „PAMIĘTNIKA CIESZYŃSKIEGO”

W związku z planowanymi kolejnymi tomami wydawanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie czasopisma naukowego „Pamiętnik Cieszyński”, redakcja informuje o zmianie formuły naboru tekstów na ciągły (bezterminowy). Termin składania tekstów do najbliższego, 25. tomu periodyku upływa 31 grudnia 2023 r. Planowany termin wydania wersji cyfrowej 25. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” to połowa 2024 r. Tradycyjnie ukaże się także wersja papierowa. 

Zachęcamy Państwa do życzliwego zainteresowania naszym tytułem i przesyłania tekstów w języku polskim, czeskim lub angielskim do następujących działów:

  • Artykuły;
  • Materiały (teksty niewielkie objętościowo oraz opracowania źródeł historycznych);
  • Recenzje i omówienia wydawnicze;
  • Kronika naukowa (sprawozdania dot. działalności organizacji, realizacji grantów, prac archeologicznych i rewitalizacyjnych, relacje z konferencji, in memoriam i in.).

Szczegóły (m.in. instrukcja dla autorów, instrukcja dla recenzentów) znajdują się na stronie internetowej: http://www.pth.cieszyn.pl/p/pamietnik-cieszynski.html

Informacje dodatkowe:

1) Chociaż „Pamiętnik Cieszyński” jest pismem traktującym na temat historii Śląska Cieszyńskiego, jego łamy są też jednak otwarte na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z szerszej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu – w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, historyków sztuki, archeologów, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców;

2) Artykuły są poddawane „double-blinded peer review”, co oznacza, że ani autorzy, ani recenzenci nie znają swojej tożsamości, a do publikacji kierowane są teksty po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji;

3) Redakcja czyni starania, by „Pamiętnik Cieszyński” znalazł się na ministerialnej liście tzw. punktowanych czasopism naukowych. Aktualnie, jako czasopismu nieznajdującemu się na liście, za publikację na jego łamach przysługuje 5 punktów;

4) „Pamiętnik Cieszyński” jest indeksowany w bazach CEJSH i BazHum.

Pozostajemy z nadzieją na życzliwe ustosunkowanie się do sprawy. Prosimy o promowanie naszego czasopisma w środowisku osób zainteresowanych historią Śląska Cieszyńskiego.

Komentarze