niedziela, 28 października 2018

GRA MIEJSKA "Śladem bohaterów #Cieszyn1918" - podsumowanie

W piątek 26 X 2018 roku Cieszyn i jego mieszkańcy zatrzymali się w biegu dnia codziennego, przeniesieni do odległych zdarzeń, jakie rozegrały się w mieście nad Olzą blisko przed wiekiem. Wszystko za sprawą gry miejskiej „Śladem bohaterów #Cieszyn1918”, która, w stulecie doniosłych wydarzeń z przełomu października i listopada 1918 roku, przypomniała Cieszyniakom chwalebne epizody ich lokalnej historii, będące ich wkładem w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jakie?

W nocy z 31 października na 1 listopada dzięki odwadze i determinacji niewielkiej grupy polskich patriotów w miejscowym garnizonie dokonano przewrotu wojskowego, opanowując kluczowe punkty miasta i oddając pełnie władzy cywilnej utworzonej przed kilkunastu dniami Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. De facto równało się to z włączeniem stolicy Śląska Cieszyńskiego do odradzającego się państwa polskiego. Wydarzenia te poprzedziła seria nie mniej ważnych zdarzeń na czele z wielkim wiecem ludności polskiej, na którym w obliczu 40 tys. cieszyńskich Polaków Rada (RNKC) przedstawiła i przyjęła rezolucję proklamującą przynależność Śląska Cieszyńskiego do „wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski"; przysięgą miejscowych wójtów oraz zorganizowaniem ochotniczych straży obywatelskich, które następnie zmieniły się w milicje, wspierające budowanie nowej – polskiej władzy w regionie.

Wydarzenia sprzed wieku, a więc spisek Ślązaków cieszyńskich przeciw Austrii oraz jego przyczyny – radykalizowanie się poglądów elit i nastrojów szerokich mas miejscowego społeczeństwa było tematem gry miejskiej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Gra, chociaż skupiała się na ostatnich dniach października 1918 roku, wśród swoich założeń miała przypomnieć fakt, iż polskość nie zbudziła się na Śląsku w 1918 roku, ale budowana była małymi krokami, przez dziesiątki, często anonimowych dziś bohaterów, w warunkach, które były częstokroć o wiele trudniejsze niż w centralnej Polsce.
Jarosław Jot Drużycki jako Karol Kiebel-Kobarski - gra miejska „Śladem bohaterów #Cieszyn1918”


piątek, 12 października 2018

GRA MIEJSKA "Śladem bohaterów #Cieszyn1918"

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach oficjalnych obchodów Miasta Cieszyna, w piątek 26 X 2018 roku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej zorganizuje grę miejską „Śladem bohaterów #Cieszyn1918". Jej naczelnym celem jest kształtowanie wśród młodego pokolenia Cieszyniaków pamięci historycznej oraz postaw nowoczesnego patriotyzmu. Gra odtwarzać będzie wydarzenia poprzedzające przewrót wojskowy w Cieszynie i wyzwolenie Śląska Cieszyńskiego spod rządów habsburskich, ukazując zarówno konkretne fakty historyczne, jak i atmosferę epoki. W 1914 roku z Cieszyna na front I wojny światowej wyruszył Legion Śląski. Ów elitarny oddział, złożony z przeszło 400 ochotników spośród miejscowej młodzieży, został wyszkolony i wyposażony kosztem miejscowego społeczeństwa. Wysyłając swych synów, do walki o Polskę przy boku Austrii, cieszyńscy Polacy, chcieli wprost zadokumentować, iż Śląsk Cieszyński pomimo 600 lat rozłąki z Macierzą jest jej częścią i jest dla niej gotów ponieść każdą ofiarę.


Cztery lata później, gdy okazało się, iż odbudowa Polski przez Austrię okazała się iluzją, a ważą się losy państw i narodów, śląscy Polacy, raz jeszcze potwierdzili swoją wolę i determinację w walce o przynależność do narodu i państwa polskiego. W październiku 1918 roku stali się awangardą polskiej rewolucji, która obaliła kilkusetletnie panowanie Austrii, zmierzając do połączenia Śląska Cieszyńskiego z odradzającym się państwem polskim.

Powstała w połowie października 1918 r., jako reprezentacja polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego – po dziś dzień uważana jest za najwcześniej powstały organ odradzającego się państwa polskiego. Krótko potem na zwołanym 27 października wiecu, w obliczu 40 tys. cieszyńskich Polaków Rada (RNKC) przedstawiła i przyjęła rezolucję proklamującą przynależność Śląska Cieszyńskiego do „wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski". By owa deklaracja stała się faktem i, by przejąć władzę z rąk austriackich, należało jeszcze jednak chwycić za broń i rozbroić garnizon wojskowy w Cieszynie i okolicznych miejscowościach. 31 X i 1 XI tego trudnego dzieła podjęła się garstka oficerów polskich wsparta przez cywilów i miejscową młodzież. Z jakim rezultatem? Jakie był tło i przebieg tego zrywu? 


Odpowiedzi na pytania dotyczące naszkicowanych wydarzeń historycznych, poznają uczestnicy gry miejskiej, organizowanej, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej, przy współpracy szeregu instytucji.


Gra „Śladem bohaterów #Cieszyn1918", stworzona została specjalnie z myślą o młodzieży – uczniach szkół średnich, zaś jej naczelnym celem jest kształtowanie wśród młodego pokolenia Cieszyniaków pamięci historycznej oraz postaw nowoczesnego patriotyzmu. Odtwarzać będzie ona wydarzenia poprzedzające przewrót wojskowy w Cieszynie, ukazując zarówno konkretne fakty historyczne, jak i atmosferę epoki. Gra da młodzieży nie tylko możliwość poznania losów ich rówieśników sprzed wieku, ale zakosztowania go poprzez bezpośredni udział w tychże. Łączyć będzie ona elementy edukacyjne i przygodowe. Jej uczestnicy wcielając się w ochotników, angażujących się w konspirację i przygotowania do przewrotu wojskowego. W czasie gry poznają, m.in.: realia życia Polaków w państwie austriackim; działalność tajnych sprzysiężeń młodzieży. W czasie gry czekają ich m.in.  zadania sprawnościowe, ale również takie, które wymagają wiedzy ogólnej oraz  regionalnej, dotyczących świata sprzed wieku.W grze wezmą udział reprezentacje cieszyńskich szkół średnich - jedna lub dwie drużyny (jeśli pozwoli na to liczba zgłoszeń). Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody. W celu zgłoszenia drużyny prosimy o kontakt nauczyciela (np. historyka), koordynującego udział w grze z ramienia danej szkoły pod telefonem: 506 916 930 lub adresem wojciech.swies@gmail.comNa zgłoszenie drużyny jest siedem dni, do 19 X 2018 roku. Zespoły powinny liczyć maksymalnie 5 członków (zalecana liczba to: 4-5 osób; niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę rodzica na samodzielny udział – wzór w załączniku). Starty grup odbywać się będą ok. godziny 12 (między godziną 11.00 a 13.20) w Domu Narodowym. Dokładna godzina rozpoczęcia wyznaczona zostanie po zgłoszeniu zespołu do gry.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy otrzymają m.in. cenne publikacje historyczne, odzież patriotyczną oraz pamiątkowe medale, będące replikami odznaczeń sprzed wieku.

W realizację gry (w tym ufundowanie nagród) zaangażowanych jest szereg instytucji partnerskich, takich jak m.in.: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", 3 Bros Hostel, Muzeum Drukarstwa, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Książnica Cieszyńska, Urząd Miasta Cieszyna, ultrapatriot.pl, Zamek Cieszyn oraz placówki szkolne: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie i Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Już dziś chcieliśmy im serdecznie podziękować za wsparcie organizacyjne.

Gra jest częścią cykl akcji edukacyjnych Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, pt. „W poszukiwaniu korzeni. Ślązaków cieszyńskich drogi do Polski”, realizowanemu dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”,


Osoby zainteresowane podstawą historyczną fabuły odsyłamy do bogatej literatury popularnej i naukowej, np:
http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/przebudzenie-slaska-cieszynskiego
http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2554
http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2555

a przede wszystkim wybitnej pracy dostępnej on-line zespołu R. Danel i E. Buława, pt. Nadolzie zrywa okowy (dostęp: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64829/edition/61049?language=pl)


poniedziałek, 24 września 2018

Cieszyńscy bohaterowie - wykład, prezentacja publikacji i inauguracja cykluW piątek 21 września w sali Domu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odbył się wykład, pt. Cieszyńscy Kawalerowie Virtuti Militari, połączony z premierą słownika biograficznego Stefana Króla, wydanego w formie elektronicznej oraz papierowej, poświęconego postaciom cieszyńskich Ślązaków – wojskowych, uhonorowanych najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym (za czyny dokonane w latach 1914-1921 r.), którzy walnie przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski i przynależność do niej naszego regionu. Spotkanie zainaugurowało cykl akcji edukacyjnych Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, pt. „W poszukiwaniu korzeni. Ślązaków cieszyńskich drogi do Polski”, wpisując się w tegoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości.

Autor słownika „Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim” Stefan Król oraz prezes Oddziału Wojciech Grajewski, otwierający spotkanie. Fot. Grzegorz Kasztura.

Nawiązując do przypadającej tego dnia rocznicy, w czasie spotkania przypomniano, m.in. postacie ochotników tzw. Legionu Śląskiego, który 21 września 1914 roku wyruszył z Cieszyna na front pierwszej wojny światowej by walczyć o Polskę. Warto dodać, iż łącznie liczba śląskich legionistów przekroczyła 600, co nawet przewyższało liczbę legionów wystawionych przez sam Kraków (porównywalny pod względem wielkości, a będący historyczną i duchową stolicą Polski!). W ten sposób niewielki Śląsk Cieszyński wydatnie zadokumentował, iż mimo blisko 600 lat pozostawania poza granicami Polski, łączność z krajem tym i jego narodem.

Prezentację publikacji poprzedził wykład autora w formie prezentacji multimedialnej „Cieszyńscy Kawalerowie Virtuti Militari”. Książka Stefana Króla jest zarazem kolejnym, trzecim już tomem serii wydawniczej „Śląsk Cieszyński na przestrzeni wieków”. Autor – ceniony historyk regionalista, zaprezentował różne ciekawostki dotyczące pracy oraz samych poszukiwań, toczonych m.in. w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie Rembertowie.

Opracowane przez Stefana Króla biogramy lokalnych bohaterów (z którymi zapoznać się można na stronie www.cieszynscybohaterowie.pl), składają się z dwóch części. Pierwsza to zwięzły życiorys postaci, zaś drugą stanowi pełny opis nagrodzonego czynu, zawarty w uzasadnieniu wystąpienia o nadanie Virtuti Militari, odnaleziony przez autora w zasobach CAW (w Kolekcji Orderu Virtuti Militari bądź w Kolekcji Generałów i Osobistości). Druga to opisy czynów bojowych, które językiem żywym świadków ówczesnych wydarzeń przybliżają m.in.: bitwy Legionów Polskich, udział Polaków u boku armii włoskiej w bojach z Austriakami, walki polsko-ukraińskie, wojnę polsko-bolszewicką, zbrojne przejęcie władzy przez Polaków w garnizonie cieszyńskim w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku i odparcie najazdu czeskiego na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku.

Wydaje się, że właśnie przytoczone w książce epizody z walk czeską agresją mogą być szczególnie interesujące dla czytelników z innych regionów Polski, gdzie wiedza na temat tego tragicznego konfliktu zbrojnego jest stosunkowo niewielka. Tymczasem za walki z Czechami kawalerami VM zostali: Franciszek Ćwiękała (okładkę książki zdobią Krzyż VM V kl. i Krzyż za Obronę Śląska I kl., którymi został odznaczony), Józef Figna, Eugeniusz Godziejewski, Cezary Haller (pośmiertnie), Bolesław Mikołaj Jatelnicki (Jacyna-Jatelnicki), Bronisław Kawałkowski, Wacław Klinke (pośmiertnie), Ryszard Konopka, Ferdynand Kotas (pośmiertnie), Franciszek Ksawery Latinik, Emil Marcin Machalica, Władysław Mielnik, Franciszek Palarczyk, Paweł Probosz (pośmiertnie), Stanisław Skwarczyński, Stanisław Springwald. W aneksie zawarto ponadto biogramy Karola Czichowskiego (zapisywany także jako Czychowsky, Cichowski) oraz Emila Gołogórskiego, odznaczonych Krzyżem za Obronę Śląska I kl.

Publikacja naukowa, recenzowana przez dr Michaela Morys-Twarowskiego oraz Grzegorza Kaszturę, jest pierwszym z planowanych trzech tomów wydawnictwa, pt. „Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim”. Jej powstanie było możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, dzięki czemu jest ona dostępna również w postaci dedykowanej strony internetowej (www.cieszynscybohaterowie.pl). Jej w postaci tradycyjnej możliwe było dzięki współpracy cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego z Cieszyńskim Klubem Hobbystów i uzyskanej dotacji Powiatu Cieszyńskiego.

Warto podkreślić, iż spotkanie w Domu Macierzy cieszyło się znacznym zainteresowaniem. Wśród blisko pięćdziesięciu gości, reprezentowani byli szeroko przedstawiciele miejscowego społeczeństwa, w tym członkowie władz samorządowych, m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek, burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, zastępca burmistrza Aleksander Cierniak, wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, radni powiatowi Andrzej Łukasiak i Krzysztof Neścior, radna Miasta Cieszyna Janina Cichomska, przewodniczący Społecznemu Komitetowi Odbudowy Pomnika Legionistów w Cieszynie Zbigniew Cichomski, pierwszy starosta cieszyński Andrzej Georg, wiceprezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Bronisław Brudny,  twórca i kierownik cieszyńskiego Muzeum Drukarstwa Karol Franek, przewodniczący Sekcji Historii Regionu przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego dr inż. Stanisław Gawlik, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Anna Niemiec-Warzecha, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula, kierownik cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Agata Chromik, wiceprezes spółki „Interfon” Ewa Tomala oraz phm. Tomasz Głasek z Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP oraz Anna Szczypka-Rusz, wnuczka pochodzącego ze Zbytkowa mjr. Józefa Płonki, jednego z przedstawionych w książce kawalerów Virtuti Militari. Władze cieszyńskiego Oddziału PTH reprezentowali: prezes Oddziału Wojciech Grajewski oraz skarbnik Oddziału, zastępca redaktora naczelnego „Pamiętnika Cieszyńskiego”, Wojciech Święs oraz członek zarządu Oddziału Grzegorz Kasztura. Wszystkim obecnym – także członkom redakcji „Głosu Ludu” i portalu Ox.pl, dziękujemy za przybycie, a autorowi publikacji serdecznie gratulujemy!

Książka będzie wkrótce dostępna w Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie (kontakt: Krzysztof Neścior, tel. 604 833 667). Można ją także zamawiać wysyłkowo w Cieszyńskim Klubie Hobbystów (kontakt: Stefan Król, e-mail: krolstefan@onet.eu). Cena egzemplarza wynosi 30 zł (plus ewentualne koszty wysyłki listem poleconym).

wtorek, 18 września 2018

Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim


W piątek 21 września o godz. 15.00 w sali Domu Macierzy przy ulicy Pawła Stalmacha 14 w Cieszynie odbędzie się wykład Cieszyńscy Kawalerowie Virtuti Militari, połączony z premierą słownika biograficznego Stefana Króla poświęconej temu zagadnieniu. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną efekty badań autora, w postaci publikacji, dostępnej w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 
wtorek, 21 sierpnia 2018

Trwa nabór tekstów do 23. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego"

Trwa nabór tekstów do najnowszego tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego". Termin nadsyłania tekstów to 31 października 2018 roku.
 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie ogłasza nabór tekstów do 23. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego", który ukaże się na przełomie 2018 i 2019 roku (zarówno w wersji cyfrowej jak i tradycyjnej papierowej). "Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem poświęconym zasadniczo historii Śląska Cieszyńskiego. Jego łamy są też jednak otwarte na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z innej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu - w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, historyków sztuki, archeologów, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców. Zapraszamy do przesyłania artykułów, materiałów źródłowych, recenzji bądź artykułów recenzyjnych oraz sprawozdań.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dla autorów.

Teksty prosimy nadsyłać na adres mejlowy któregoś z członków redakcji, podanych w zakładce Redakcja i kontakt.

Więcej o "Pamiętniku Cieszyńskim" można przeczytać na stronie internetowej czasopisma.

czwartek, 5 kwietnia 2018

Wydanie drukiem 22. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego”
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie własnym sumptem wydało właśnie drukiem najnowszy, 22. tom „Pamiętnika Cieszyńskiego”. Jego promocja odbędzie się w piątek 13 IV 2018 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej w Oranżerii Zamku Cieszyn (Góra Zamkowa, ul. Zamkowa 3, za różowym jeleniem). 

Z tej okazji chcieliśmy podziękować, liczącemu blisko trzydzieści osób zespołowi, który był zaangażowany w powstanie 22. tomu czasopisma. Podziękowania pragniemy złożyć całemu gronu recenzentów, autorów oraz członków redakcji i rady naukowej; a także władzom Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Cieszyna, które wsparły prace nad wydawnictwem oraz gospodarzom Zamku Cieszyn, za udostępnienie auli na spotkanie promocyjne. 

Kto miał udział w powstaniu czasopisma?

AUTORZY ARTYKUŁÓW, MATERIAŁÓW i RECENZJI:
prof. zw. dr hab. Idzi Panic  
mgr Jan Borowski 
prof. zw. dr hab. Janusz Spyra 
mgr Hanna Baron 
dr Łucja Dawid 
dr Jerzy Polak 
mgr Wojciech Święs      
dr Michael Morys-Twarowski 
inż. Izabela Olesiak, 
mgr. Wojciech Grajewski
dr Maurycy Lucjan Niedziela 
dr Agnieszka Dudek 
mgr Daniel Korbel

RECENZENCI ARTYKUŁÓW:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Biliński (Uniwersytet Wrocławski),
dr Bogusław Chorąży (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),
dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
dr Tadeusz Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
mgr Piotr Kenig (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),
dr Jadwiga Miękina-Pindur (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicz­nych w Cieszynie),
dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
dr Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwer­sytet Śląski w Katowicach),
PhDr. Pindur David (Muzeum Těšínská),
dr Jacek Proszyk (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),
dr Małgorzata Śliż-Marciniec (Akademia Pomorska w Słupsku)

REDAKTORZY:
Wojciech Grajewski,
Stefan Król (sekretarz redakcji),
Michael Morys-Twarowski (redaktor naczelny),
Wojciech Święs (zastępca redaktora naczelnego)

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ:
dr Marzena Bogus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
SP. Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě),
Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (Slezská univerzita v Opavě),
dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
prof. zw. dr hab. Idzi Panic (Uni­wersytet Śląski w Katowicach),
dr Jerzy Polak (Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne)

AUTORKA TŁUMACZEŃ:
Maria Nogackapiątek, 9 marca 2018

Nowe publikacje członków PTH Oddział w Cieszynie

W ostatnich miesiącach ukazało się szereg publikacji autorstwa członków cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, poświęconych głównie historii Śląska Cieszyńskiego.

W grudniu 2017 roku do rąk czytelników trafiła obszerna monografia Strumień w latach 1918-1945 autorstwa Wojciecha Kiełkowskiego, wiceprezesa naszego Oddziału.

Nakładem Biblioteki Śląskiej i Instytutu Badań Regionalnych BŚ wydano książkę 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku (Katowice 2017), której jednym z redaktorów jest dr hab. Wacław Gojniczek. Jest też współautorem czterech rozdziałów. Wśród autorów tej publikacji znajdują się także dr Renata Czyż i Danuta Szczypka.

Pod redakcją Wojciecha Grajewskiego, prezesa naszego Oddziału, ukazała się książka Karol F. Sabath. Portret listami pisany (Brenna 2017), poświęcona działaczowi społecznemu i publicyście aktywnemu w okresie międzywojennym, który zginął w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym. Nasz prezes jest również autorem obszernego biogramu zawartego w tej publikacji, zatytułowanego Ostatni redaktor "Gwiazdki Cieszyńskiej".

W najnowszym numerze periodyku "Těšínsko" (ročník 60, 2017, č. 2) znalazły się artykuły prof. Janusza Spyry (Osobnosti těšínského dějepisectví III. Jakub Schickfuss) i dr Marzeny Bogus (Schiller, nebo Komenský? Učitelské organizace ve Frýdku a okolí před rokem 1918).

W czasopiśmie "Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej" (t. 10, 2017) ukazała się recenzja dr. Grzegorza Gąsiora książki Bratysława: miasto na skrzyżowaniu kultur. Bratislava: mesto na križovatke kultúr (red. Andriej Moskwin, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, 255 s.). Tekst jest dostępny on-line.

Z kolei dr Michael Morys-Twarowski opublikował artykuł Branni z Sibicy koło Cieszyna – dzieje chłopskiego rodu od XVIII do początku XX wieku w "Roczniku Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny" (t. 5, 2017) i recenzję pracy Język – szkoła – przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego / Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska (red. Marzena Bogus, Czeski Cieszyn 2012, ss. 276) w czasopiśmie "In Gremium" (t. 11, 2017).