Pamiętnik CieszyńskiO czasopiśmie

„Pamiętnik Cieszyński” to czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie od 1961 roku. Drugi tom ukazał się w 1972 roku, a w latach 1991–2005 kolejne osiemnaście.
 
Większość tekstów było poświęconych historii Śląska Cieszyńskiego, ale na łamach czasopisma ukazywały się też artykuły m.in. z zakresu socjologii i historii literatury.
 
W 2016 roku wznowiono wydawanie „Pamiętnika Cieszyńskiego”. Od tego czasu ukazały się cztery kolejne tomy:
Współwydawcą 21. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” jest Fundacja Volens.
Współwydawcą 24. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

„Pamiętnik Cieszyński” jest indeksowany w bazach referencyjnych CEJSH i BazHum.

Starsze numery „Pamiętnika Cieszyńskiego” są dostępne w:
Redakcja

mgr Wojciech Święs – redaktor naczelny
wojciech.swies @ gmail.com
dr Renata Czyż
czyrena @ poczta.onet.pl 
mgr Wojciech Grajewski
w.grajewski85 @ gmail.com
mgr Maksymilian Stańczak
maksymilianstanczak @ gmail.com

Rada Naukowa
  • dr Marzena Bogus-Spyra (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  • doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (Ostravská univerzita)
  • Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)
  • dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • prof. dr hab. Idzi Panic (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Komentarze