ŚP. KAROL KAJZER (1933–2022)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Karola Kajzera. Zasłużonego regionalisty, autora licznych artykułów, opowiadań, wierszy oraz opracowań folklorystycznych i historycznych. m.in. „Dzieje wsi Ochaby” (Skoczów 2007, 2. wyd. Cieszyn 2018), „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach 1908–2008” (Cieszyn 2008), „50 lat Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skoczowie” (Skoczów 2009) oraz „Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierśćcu” (Cieszyn 2010).

Dorobek pisarski Zmarłego obejmował w sumie kilkaset publikacji. Z bibliografią podmiotową tekstów śp. Karola Kajzera z lat 1955–2014 zestawioną przez samego Autora, można zapoznać się w czytelni Książnica Cieszyńska.

Do czasu gdy śp. Karol Kajzer zaczął podupadać na zdrowiu, przejawiał ogromną aktywność społeczną. Był m.in. prezesem koła oraz członkiem Zarządu Głównego Macierz Ziemi Cieszyńskiej (także członkiem Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego”), członkiem Zarządu Towarzystwo Miłośników Skoczowa, a także członkiem Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie. Działalnością naszego stowarzyszenia interesował się do samego końca – w bardzo miłej atmosferze spotkaliśmy się jeszcze w połowie listopada 2021 r. Pan Karol z ogromnym zainteresowaniem wysłuchał relacji na temat nowych publikacji i awansów naukowych młodszych kolegów.

Zmarł w 7 lutego 2022 r. Cztery dni później spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. Łączymy się w żalu z rodziną i przyjaciółmi śp. Zmarłego.  Spoczywaj w pokoju Przyjacielu!

Zarząd i członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie.


W kolejnym tomie „Pamiętnika Cieszyńskiego” planujemy opublikować wspomnienie oraz kompletną bibliografię wraz z najpełniejszym życiorysem śp. Karola Kajzera.


Komentarze