Przebieg walnego zebrania i wybór nowego Zarządu PTH

26 stycznia 2022 r. w Domu Narodowym w Cieszynie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego towarzystwa, podczas którego dotychczasowy prezes Wojciech Grajewski podsumował okres swej kadencji oraz miniony rok 2021.  Wybrane zostały również nowe władze na kolejną kadencję (2022–2025). Prezesem został wieloletni członek PTH dr hab. Wacław Gojniczek, jego zastępcą zaś dr Michael Morys-Twarowski. Funkcję skarbnika powierzono ponownie Wojciechowi Święsowi, a jego zastępcą został dotychczasowy sekretarz Stefan Król. Nowym sekretarzem została Hanna Grudniewska.

Prezes dr hab. Wacław Gojniczek zaznaczył, że podejmie wysiłki, by kontynuować wydawanie przez PTH "Pamiętnika Cieszyńskiego", a także postulował zwiększenie aktywności na polu nauki. Po zakończeniu części formalnej członkowie podjęli dyskusję nad kierunkami dalszej działalności PTH.


Skład nowego Zarządu:

PREZES: dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚ

WICEPREZES: dr Michael Morys-Twarowski 

SKARBNIK: Wojciech Święs

ZASTĘPCA SKARBNIKA: Stefan Król

SEKRETARZ: Hanna Grudniewska

Na członków komisji rewizyjnej zostali wybrani: Irena French, Władysława Magiera i Władysław Żagan. 


Ustępującemu prezesowi, Wojciechowi Grajewskiemu, dziękujemy za owocne 4 (ponad) lata przewodzenia naszemu stowarzyszeniu, podczas których udało się zrealizować kilka ambitnych projektów.

Komentarze