Kolejna książka o historii protestantyzmu. "Dziedzictwo górnośląskiej reformacji"

Obchodzona przed dwoma laty rocznica 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra zaowocowała licznymi publikacjami. Bez wątpienia jedną z ważniejszych z naszej perspektywy jest Dziedzictwo górnośląskiej reformacji zredagowane przez prof. Joachima Bahlkego, dr. hab. Wacława Gojniczka (należącego do cieszyńskiego oddziału PTH) i prof. Ryszarda Kaczmarka.

 

Książka ukazała się w 2018 roku, promocję miała w kwietniu 2019 roku, jednak - ze względu na fakt, że w świecie akademickim "czas płynie wolniej" - zdecydowanie można uważać ją za wydawniczą nowość.

Praca obfituje w teksty poświęcone dziejom dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Spośród członków cieszyńskiego odziału PTH swoje artykuły zamieścili tam:
* prof. Janusz Spyra (pierwszy tekst: Sytuacja Kościoła w księstwie cieszyńskim przed wystąpieniem Marcina Lutra; drugi: Ewangelicy na Śląsku Austriackim. Główne linie rozwojowe)
*dr Jerzy Polak (Wolni panowie pszczyńscy wobec protestantyzmu od XVI do XVIII wieku)
*mgr Stefan Król (Kościół ewangelicko-augsburski w województwie śląskim 1922-1939: organizacja i duchowieństwo)
*dr Józef Szymeczek (Między konfesją a narodowością. Protestanci na Zaolziu po 1918 roku)
*dr hab. Krzysztof Nowak (Protestanci na Górnym Śląsku w polityce władz komunistycznych po 1945 roku)
*dr Renata Czyż (Wiara - praca - rodzina. Obraz Marcina Lutra w polskiej ewangelickiej literaturze religijnej na Śląsku Cieszyńskim (do 1918 roku))
*dr hab. Wacław Gojniczek (Szkolnictwo a przemiany wyznaniowe w księstwie cieszyńskim w XVI i XVII wieku).

To oczywiście nie wszystkie teksty dotyczące naszego regionu. Aby nie przepisywać spisu treści, dodajmy tylko, że artykuł Radima Ježa Reformacja książęca w księstwie cieszyńskim w XVI wieku. Kilka refleksji o przemianach wyznaniowych rozwoju religii w okresie konfesjonalizacji jest dostępny on-line w serwisie academia.edu.

Ze spisem treści można zapoznać się pod tym adresem.

Zachęcamy do lektury!

Komentarze