Śp. Mariusz Makowski (1958-2019)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Mariusza Makowskiego, wybitnego historyka i działacza społecznego, pracownika Muzeum Śląska Cieszyńskiego i zamku w Grodźcu, honorowego prezesa Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a w przeszłości także m.in. wykładowcy cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, radnego Miasta Cieszyna oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie.


Śp. Mariusz Makowski (1958-2019)


 

Śp. Mariusz Makowski urodził się w Katowicach. W 1981 roku ukończył cieszyńską filię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1980 roku był pracownikiem Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie sprawował funkcję kierownika Działu Fotografii z tytułem kustosza. W latach 1984-1988 oraz 1990-1994 był radnym Miasta Cieszyna, a od 1997 do 2010 roku - prezesem Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Był pomysłodawcą wielu inicjatyw społecznych, m.in. cieszącego się wielkim zainteresowaniem spaceru szlakiem cieszyńskich magnolii. Jego dorobek naukowy i popularyzatorski obejmuje z jednej strony pozycje typowo naukowe (miał opinię świetnego warsztatowca), z drugiej zaś - wielką liczbę opracowań popularyzatorskich, m.in. serię efektownych albumów, spośród których ostatni - "Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w dwudziestoleciu międzywojennym" ukazał się ledwie kilka tygodni temu. Oprócz tego był autorem niezliczonych wystaw muzealnych oraz częstym gościem prelekcji organizowanych przez lokalne instytucje. Miał przy tym niezwykły dar opowiadania ze swadą i humorem - najczęściej jego wykłady zapełniały sale do ostatniego miejsca. Powszechnie był uznawany za autorytet w dziedzinie regionalnej historii. Zmarł w Cieszynie 26 lutego 2019 roku. Łączymy się w żalu z rodziną i przyjaciółmi śp. Zmarłego. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu!

Zarząd i członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie.

 

Komentarze