Akcje edukacyjne oddziału w ramach projektu „W poszukiwaniu korzeni...”

W ostatnich miesiącach członkowie PTH Cieszyn – Stefan Król, Wojciech Kiełkowski, Wojciech Święs, Michael Morys-Twarowski oraz Wojciech Grajewski, aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnych społeczności Śląska Cieszyńskiego, goszcząc w wielu miejscowościach z odczytami oraz warsztatami. Wszystko w ramach projektu „W poszukiwaniu korzeni. Ślązaków cieszyńskich drogi do Polski”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. 


Warsztaty żywych lekcji historii w formie dramy realizowane w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich

Wydarzenia w ramach cyklu akcji edukacyjnych PTH Cieszyn „W poszukiwaniu korzeni...” zainaugurowano 21 września, a skończono 10 grudnia 2018 roku. W ciągu niespełna trzech miesięcy zrealizowano w ramach projektu, aż  dwadzieścia jeden wykładów i warsztatów, dotyczących historii Śląska Cieszyńskiego i jego drogi do Polski. Wzięło w nich udział łącznie przeszło siedemset osób (!). W ramach cyklu odbyło się po siedem:

  • autorskich wykładów dla dorosłych i dzieci oraz młodzieży (odpowiednio: 136 dorosłych oraz 174 nieletnich odbiorców). Realizowali je: Stefan Król, Wojciech Kiełkowski, Wojciech Święs, Michael Morys-Twarowski oraz Wojciech Grajewski; 
  • warsztatów genealogiczno-archiwalnych, pokazujących warsztat pracy historyka regionalisty (dla 169 uczniów), których realizacji podjął się Wojciech Grajewski; 
  • oraz warsztatów żywych lekcji historii w formie dramy, angażujących młode pokolenie w odtwarzanie i przeżywanie historii z przełomu XIX i XX wieku (łącznie 178 uczestników), przeprowadzonych przez Wojciecha Grajewskiego.

 

To nie wszystkie aktywności członków cieszyńskiego oddziału PTH w tym czasie. Byli zaangażowani także m.in. w powstanie gry miejskiej „Śladem bohaterów Cieszyn#1918”, w której wzięło udział łącznie blisko 50 uczestników i kilkunastu wolontariuszy, w tym z grona PTH m.in. Władysław Żagan, Wojciech Święs, Stefan Król).

W ramach przygotowań do powyższych zadań przygotowano także takie materiały, jak:Wszystko po to by jak najlepiej przybliżyć mieszkańcom regionu dzieje ich ojczystej ziemi początku XX wieku, w czasie gdy decydowały się jej narodowe i polityczne losy, a decyzją większości mieszkańców regionu Śląsk Cieszyński przyłączył się, po sześciowiekowej rozłące, do odradzającego państwa polskiego.


Załączamy krótkie podsumowanie w fotografiach i relacjach prasowych.Warsztaty żywych lekcji historii w formie dramy:

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie


 

W Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich


 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie


Warsztaty archiwalno-genealogiczne w szkole w Ustroniu-Lipowcu:

Wykłady członków PTH

- wykład Wojciecha Kiełkowskiego „Strumieniaków droga do Polski”:- wykłady Wojciecha Grajewskiego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich
Fotorelacje i materiały prasowe dot. niektórych zrealizowanych wykładów:


- wykład Stefana Króla „Cieszyńscy Kawalerowie Virtuti Militari”:
https://wiadomosci.ox.pl/oznaczenie-virtuti-militari-dla-mieszkancow-slaska-cieszynskiego-foto,53780
https://wiadomosci.ox.pl/poczet-kawalerow-virtuti-militari-zdobadz-ksiazke,53809
http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/cieszynscy-bohaterowie-wyklad-prezentacja-publikacji-i-inauguracja-cyklu
http://zwrot.cz/2018/09/cieszynscy-bohaterowie/
https://glos.live/Wiadomosci/detail/Cieszynscy_kawalerowie_krzyza/186

- wykład Wojciecha Kiełkowskiego „Strumieniaków droga do Polski”:
http://www.strumien.pl/news/strumieniakow-droga-do-polski---wyklad-wojciecha-kielkowskiego

- wykład Wojciecha Grajewskiego „Wokół powstania i służby Legionu Śląskiego”:
http://zwrot.cz/2018/11/walczyli-o-polska-sprawe/
http://www.glos.live/content/news/085GL20181113.pdf

- Gra miejska „Śladem bohaterów #Cieszyn1918”:
https://wiadomosci.ox.pl/lekcja-historii-w-terenie,54359
http://zwrot.cz/2018/10/gra-miejska-sladem-bohaterow-cieszyn1918/
https://www.cieszy.pl/100-lat-temu-w-cieszynie-narodzila-sie-polska/?wpisy_post_submission=success
http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/gra-miejska-sladem-bohaterow-cieszyn1918
http://www.macierz.cieszyn.pl/?gra-miejska-sladem-bohaterow-cieszyn1918-,370

Komentarze