"Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" dostępny on-line

"Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" został udostępniony w wersjach pełnotekstowych w internecie. Wśród artykułów, które można przeczytać w wersji on-line, znalazły się też publikacje członków naszego Oddziału. Zachęcamy do lektury!

Wspomniany periodyk wydawany jest od 2013 roku, a na jego łamach publikowane są teksty m.in. z zakresu historii, historii sztuki i etnografii. Redaktor naczelną czasopisma jest dr Agnieszka Przybyła-Dumin. Wersję pełnotekstową "Rocznika" można znaleźć pod tym linkiem.

Poniżej podajemy listę artykułów poświęconych tematyce związanej ze Śląskiem Cieszyńskim; pogrubieniem wyróżniliśmy autorów będących członkami PTH Oddział w Cieszynie.

TOM 1
*Renata Putzlacher-Buchtová, Ondraszek i Juraszek (Ondráš i Juráš). Postaci mityczne czy historyczne?

TOM 2
*Grzegorz Studnicki, Między tym, co „nasze” a atrakcją turystyczną. Prywatne kolekcje i izby regionalne na Śląsku Cieszyńskim w perspektywie antropologicznej
*Marcin Wądołowski, Paweł Roszak-Kwiatek, Kultura ludowa Beskidu Śląskiego na ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 
*Michael Morys-Twarowski, Kłodowie z Puńcowa koło Cieszyna od XVIII do początku XX wieku
*Barbara Klajmon, Konserwacja malowanej szafy ludowej ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

TOM 3
*Wojciech Grajewski, Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty – górali z Brennej na Śląsku Cieszyńskim

TOM 4
*Wacław Gojniczek, Dwór Jana Tschammera w Dolnym Ustroniu w świetle inwentarza pośmiertnego z 1689 roku
*Michael Morys-Twarowski, Dzieje chłopskiego rodu Zająców z Ogrodzonej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku

Komentarze