Ukazała się książka Haliny Szotek "Skoczów. Szkice do monografii"

16 października rozpocznie się bezpłatna dystrybucja najnowszej książki Haliny Szotek zatytułowanej Skoczów. Szkice do monografii. W internecie jest już dostępna wersja elektroniczna pracy.

Skoczów. Szkice do monografii to obszerne (398 stron) opracowanie dziejów tytułowego miasta od średniowiecza po czasy współczesne. Halina Szotek, członkini cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, przez wiele lat była dyrektorką Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie. Ma w swoim dorobku szereg publikacji poświęconych miastu pod Kaplicówką i rejonowi skoczowskiemu. Za swoje zasługi dla miasta  została w bieżącym roku uhonorowana tytułem Honorowego Obywatela Skoczowa.

Książkę można przeczytać i pobrać pod tym linkiem. Zainteresowani wersją papierową będą mogli od 16 października (poniedziałek) odebrać bezpłatny egzemplarz w ARTadresie w Skoczowie (Rynek 18). Więcej na temat monografii można przeczytać pod linkiem.

Zapraszamy również do obejrzenia ciekawego wywiadu z Haliną Szotek, zrealizowanego w ramach tegorocznych obchodów 750-lecia Skoczowa: wideo.

Komentarze