Śp. Józef Golec (1935-2017)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci jednego z najbardziej zasłużonych cieszyńskich historyków-regionalistów przełomu wieków. Choć Józef Golec nie był historykiem z wykształcenia, zrobił dla upamiętnienia przeszłości naszej Małej Ojczyzny niezwykle dużo. Podjął się m.in. pracy, z którą nie śmiał zmierzyć się nikt przed nim i po nim. Pozbawiony wsparcia ze strony lokalnych ośrodków naukowych i instytucji, przygotował i wydał wraz z siostrą, monumentalny 4-tomowy "Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej", zawierający przeszło 1800 biogramów zasłużonych Cieszyniaków.

 


Józef Golec wydał łącznie ok. 100 pozycji zwartych, tj. broszur i książek (w tym obszerny pamiętnik), z których większość dotykała tematyki historycznej. Same jego dokonania na niwie wydawniczej robią wrażenie, a była to zaledwie niewielka część jego dorobku. Był wielki humanistą, rozkochanym w ludziach, historii i kulturze Małych Ojczyzn, obdarzonym wszechstronnymi talentami, niespożytą energią i bezkompromisowym charakterem (co przypłacił m.in. utratą stanowiska w czasie stanu wojennego). Doceniony przed pięciu laty, otrzymał za całokształt dokonań tytuł Honorowego Obywatela Miasta Cieszyna.
Elektroniczny Słownik Biograficzny Książnicy Cieszyńskiej notuje lapidarnie: Golec, Józef (1935-2017). Nauczyciel, plastyk, regionalista. Ur. w Cieszynie. Absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego w Cieszynie (1955) i pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie (1965-1982). Wychowawca wielu laureatów międzynarodowych konkursów sztuki dziecka. Esperantysta. Organizator Muzeum Esperanckiego w Sopocie (1972). Wiceprezes zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów (1972-1976). Na początku lat 80. XX w. działacz "Solidarności". Od 1989 r. na emeryturze. Autor wielu publikacji, m.in. "Słownika biograficznego ziemi cieszyńskiej" (wspólnie ze Stefanią Bojdą) i "Cieszyńskiego słownika gwarowego". Pierwszy przewodniczący Gdańskiego Bractwa Cieszyniaków (od 1996). Twórca ekslibrisów. Popularyzator koronkarstwa. Filatelista.
Krótkie wzmianki na temat Jego śmierci zamieszczono m.in. pod linkami:
gdzie można podzielić się swoim wspomnieniem na temat Zmarłego, oddając mu ostatni hołd. 
Msza św żałobna i pogrzeb Józefa Golca odbędą się w czwartek 31 sierpnia 2017 r. o godz. 10.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie.


Komentarze