Nowa książka Michaela Morysa-Twarowskiego

Dzieje rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego od XVIII do początku XX wieku – to tytuł nowej książki dr. Michaela Morysa-Twarowskiego, prezesa cieszyńskiego Oddziału PTH. Wydawcą jest Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie. Ze względu na wstęp publikacji, zawierający wiele wskazówek jak szukać chłopskich przodków ze Śląska Cieszyńskiego, praca zainteresuje nie tylko zawodowych historyków, ale także osoby hobbystycznie zajmujące się genealogią.

 

Jak zaznacza sam autor: na wstępie szerzej niż wymagał tego tytuł omówiłem literaturę i źródła, gdyż chciałbym, aby monografia ta stała się pewnego rodzaju przewodnikiem dla osób prowadzących badania genealogiczne na Śląsku Cieszyńskim. Czytelnik zostaje więc przeprowadzony przez kolejne grupy opracowań i źródeł przydatnych do badań genealogicznych – literaturę przedmiotu (której wykaz jest jednocześnie przedstawieniem aktualnego stanu badań), słowniki biograficzne, księgi metrykalne, księgi gruntowe, urbarze, testamenty chłopskie, zasoby Austriackiego Archiwum Wojennego oraz prasę.

Zasadnicza część pracy zawiera 143 biogramy przedstawicieli sześciu pierwszych pokoleń rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego począwszy od pierwszej połowy XVIII w., wraz z najważniejszymi faktami z życia poszczególnych członków rodziny. W zakończeniu spróbowałem osadzić losy rodu na tle dziejów regionu – stwierdza autor – Oczywiście, praca jest głównie kronikarską, momentami wręcz „antykwaryczną” relacją, ale na jej podstawie można wysnuć kilka wniosków o charakterze bardziej ogólnym. 

Będąca efektem ponad 20 lat genealogicznych zainteresowań autora pozycja liczy 176 stron. Ukazała się w serii „Monografie i materiały” wydawanej przez Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny". Wkrótce dostępna będzie do zamówienia na stronie internetowej placówki.

Komentarze