Wydawnictwa

Książki do pobrania

W tym miejscu będziemy systematycznie zamieszczać cyfrowe wersje książek wydanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, względnie książek powstałych z udziałem członków naszego oddziału, a wydanych przez inne instytucje (naturalnie po uzyskaniu zgody na publikację). 

1)


Publikacja jubileuszowa przygotowana z okazji 500-lecia wsi Rudnik (choć 1523 rok jest datą umowną) przez zespół członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Cieszynie: Hannę Grudniewską, Wojciecha Kiełkowskiego, dr. Michaela Morysa-Twarowskiego i Wojciecha Święsa, recenzowana przez prezesa oddziału dr. hab. prof. UŚ Wacława Gojniczka, a wydana przez Gminę Hażlach w ramach projektu „Publikacje książkowe na 500-lecie Rudnika: historia miejsca i losy ludzi” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2023. W tradycyjnej, papierowej wersji, książka ukazała się w nakładzie 300 szt. rozprowadzanych głównie wśród mieszkańców Rudnika. Jest to pierwsza monografia historyczna Rudnika, jednej z najmniejszych wsi na Śląsku Cieszyńskim.

Więcej o publikacji znaleźć można w „Wiadomościach Gminy Hażlach” (nr 78/2023, s. 7):


2)


Niezwykła książka, ukazująca dramatyczne losy jednego z nielicznych polskich oficerów, którzy przeżyli uwięzienie w obozach NKWD. Rudolf Bibro, mieszkaniec regionu, dyrektor hażlaskiej szkoły i żołnierz, prowadził pamiętnik, w którym opisał wojenną codzienność, uwięzienie przez Sowietów oraz pobyt na Bliskim Wschodzie. Publikacja zawiera jednak nie tylko fragmenty pamiętnika wraz z obszernym biogramem autora, lecz także listę odnalezionych w źródłach Cieszyniaków, którzy trafili do sowieckiej niewoli, oraz ich biogramy. To tragiczne świadectwo historii mieszkańców regionu, z których wielu wojny nie przeżyło. Wydawcą książki jest Gmina Hażlach, ale za jej przygotowanie odpowiadał zespół członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Cieszynie: dr Henryk BiałowąsGrzegorz Kasztura i Stefan Król. Mogła ujrzeć światło dzienne za sprawą projektu „Publikacje książkowe na 500-lecie Rudnika: historia miejsca i losy ludzi” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2023.

Więcej o książce znaleźć można w „Wiadomościach Gminy Hażlach” (nr 1112/2023, s. 12):


Lista wydawnictw PTH Oddział w Cieszynie:

1. Silesiaca w bibliotece Muzeum w Cieszynie. Oprac. Ludwik Brożek. Cieszyn 1957, ss. 97
 
2. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 1. Zred. kolegium złożone z członków Oddziału PTH w Cieszynie. Cieszyn 1961, ss. 168
 
3. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 2. Zred. kolegium w składzie Ludwik Brożek, Józef Chlebowczyk, Antoni Zając. Cieszyn 1972, ss. 229
 
4. Z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie. [Oprac. red. Bolesław Orszulik. Cieszyn 1980], ss. 15
 
5. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 3. Red. Idzi Panic. Cieszyn 1991, ss. 43
 
6. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 4. Red. Idzi Panic. Cieszyn 1992, ss. 129
 
7. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 5. Red. Idzi Panic. Cieszyn 1992, ss. 115
 
8. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 6. Red. Wacław Gojniczek, Idzi Panic. Cieszyn 1992, ss. 171
 
9. Wisła (1593)–1993. W czterechsetlecie powstania miejscowości. Red. W. Gojniczek, I. Panic. [Cieszyn] 1993, ss. 92
 
10. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 7. Red. Wacław Gojniczek, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (red. nacz.). Cieszyn 1993, ss. 190.
 
11. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 8. Red. Wacław Gojniczek, Krzysztof Nowak, Mariusz Makowski, Idzi Panic (red. nacz.). Cieszyn 1994, ss. 118
 
12. Anna Machej: Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie. Cieszyn 1994, ss. 12
 
13. Acta Visitationis Episcopatus Vratislaviensis (ab anno 1717). Decanati tessinensis, fraystadiensis, fridecensis, vladislaviensis et bilicensis = Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717). Dekanaty cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski. Wydał Idzi Panic. Tłumaczyli Bogusława Banot-Sowa i Idzi Panic. Cieszyn 1994, ss. 212 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 1 ]
 
14. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 9. Red. Wacław Gojniczek, Krzysztof Nowak, Mariusz Makowski, Idzi Panic (red. nacz.). Cieszyn 1994, ss. 207
 
15. Stan i potrzeby badań nad historią Górnego Śląska w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Pod red. Idziego Panica. Cieszyn 1994, ss. 107
 
16.
 
17. Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 1895–1995. W stulecie założenia pierwszego polskiego gimnazjum na Śląsku. Red. Idzi Panic. Cieszyn 1995, ss. 131
 
18. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 10. Red. Krzysztof Nowak, Mariusz Makowski, Idzi Panic (red. nacz.). Cieszyn 1995, ss. 207
 
19. Najstarszy kopiarz wsi Ochaby. Vidimusy Privilegj Na Statek Welke Ochaby zniegiczy. Wyd. Karol Kajzer. Cieszyn 1997, ss. 63 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 4]
 
20. Idzi Panic: Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku. Cieszyn 1995, ss. 188
 
21. Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie. Pod red. Idziego Panica. Cieszyn 1996, ss. 241
 
22. 500 lat ratusza i rynku w Cieszynie 1496–1996. Red. nauk. Idzi Panic, Mariusz Makowski. Cieszyn 1996, ss. 120
 
23. Wybór źródeł do dziejów Ustronia. T. 1. Wybrał, łacińskie teksty tłumaczył, do druku przygotował Idzi Panic. Cieszyn 1996, ss. 146 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 2]
 
24. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 11. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic. Cieszyn 1996, ss. 189
 
25. 550 lat parafii pod wezwaniem świętego Klemensa papieża i męczennika w Ustroniu. Red. Idzi Panic. Cieszyn – Ustroń 1997, ss. 58
 
26. Idzi Panic: Książę cieszyński Przemysław Noszak (ok. 1332/1336–1410). Biografia polityczna. Cieszyn 1996, ss. 107
 
26. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 12. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (red. nacz.). Cieszyn 1997, ss. 102.
 
27. Familia Silesiae. T. 1. Red. Idzi Panic, Wacław Gojniczek, Mariusz Makowski. Cieszyn 1997, ss. 54
 
28. Familia Silesiae. T. 2. Red. Idzi Panic, Wacław Gojniczek, Mariusz Makowski. Cieszyn 1997, ss. 66
 
29. Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Pod red. Krzysztofa Nowaka i Idziego Panica. Cieszyn 1998, ss. 71
 
30. Idzi Panic: Studia z dziejów Skoczowa w Średniowieczu. Cieszyn 1997, ss. 58
 
31. Edward Buława: Egzamin wobec Polski. Ślązacy Cieszyńscy w czynie legionowym w latach I wojny światowej. Cieszyn 1998, ss. 245
 
32. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 13. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (red. nacz.). Cieszyn 1998, ss. 87
 
33. Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918–1920. Pod. red. Krzysztofa Nowaka. Cieszyn 1999, ss. 99
 
34. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 14. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu). Cieszyn 1999, ss. 162
 
35. Wybór źródeł do dziejów Ustronia. T. 2. Do druku przygotował Krzysztof Nowak. Cieszyn 1998, ss. 158 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 3]

36. Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Pod red. Janusza Spyry. Cieszyn 1999, ss. 77
 
37. Wybór źródeł do dziejów Ustronia. T. 3. Do druku przygotował Krzysztof Nowak. Cieszyn – Ustroń 1999, ss. 84 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 4]
 
38. Edelgarda M. Foltyn: Materiały archeologiczne do poznania starszych wieków średnich na Górnym Śląsku. Cieszyn 2000, ss. 144
 
39. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 15. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu). Cieszyn 2000, ss. 151
 
40. Studia z dziejów Ustronia. Praca zbiorowa. Pod red. Idziego Panica. Ustroń 2000, ss. 96
 
41. Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Pod red. Krzysztofa Nowaka. Cieszyn 2000, ss. 119
 
42. Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Pod red. Idziego Panica. Cieszyn 2000, ss. 140
 
43. Ordynacja ziemska cieszyńska. Zbiór praw i porządków ziemskich księstwa cieszyńskiego = Zrzyzeni zemske knizeczstwi tiessynskeho. Wyd. Idzi Panic. Cieszyn 2001, ss. 56 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 8]
 
44. Urbarz Cieszyński z 1577 r. Wydał: Idzi Panic. Cieszyn 2001, ss. 127 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 9]
 
45. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 16. Red. Anna Machej, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu). Cieszyn 2001, ss. 103
 
46. Idzi Panic: Rozwój przestrzenny Cieszyna w dobie piastowskiej. Cieszyn 2001, ss. 68
 
47. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 17. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu). Cieszyn 2002, ss. 166
 
48. Wybór źródeł do dziejów społeczno-gospodarczych i religijnych Śląska Cieszyńskiego. Ediderunt Idzi Panic et Anna Machej. Cieszyn 2002, ss. 95 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 10]
 
49. Samorządowość i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów. Pod red. Idziego Panica. Cieszyn 2002, ss. 145
 
50. Wiesław Kaczanowicz: Probus The Emperor 276–282 A.D. A Biographical Study. Cieszyn 2003, ss. 112, XII
 
51. Mowy szkolne ks. Leopolda Jana Szersznika. Edidit Idzi Panic. Transtulerunt Katarzyna Zbylut-Jadczyk et Idzi Panic. Cieszyn 2003, ss. 40 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 14]
 
52. Jerzy Sperka: Wojny Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396). Cieszyn 2003, ss. 114
 
53. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 18. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu). Cieszyn 2003, ss. 167
 
54. Urbarz cieszyński z 1621 r. Edidit Idzi Panic. Cieszyn 2003, ss. 135 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 12]
 
55. Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948–1960). Raporty dyplomatyczne. Do dr. przyg. Krzysztof Nowak. Cieszyn 2003, ss. 66 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 13]
 
56. Idzi Panic: Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku. Wyd. 2. Cieszyn 2004, ss. 205
 
57. Władza a PZKO. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w polityce i opinii władz czechosłowackich 1947–1969. Wybór dokumentów. Do druku przygot. Krzysztof Nowak. Cieszyn 2004, ss. 56 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 14]
 
58. Opis powinności wałaskich z 1647 roku. Edidit Idzi Panic. Cieszyn 2004, ss. 56 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 15]
 
59. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 19. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu). Cieszyn 2005, ss. 158
 
60. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 20. Red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu). Cieszyn 2005, ss. 90
 
61. Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku. Edidit Idzi Panic. Cieszyn 2005, ss. 175 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 16]
 
62. Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych. Pod red. Idziego Panica. Cieszyn 2005, ss. 105
 
63. „Podhale” na Zaolziu. Służba Bezpieczeństwa wobec zaolziańskiej „Praskiej Wiosny”. wybór dokumentów z lat 1968–1969. Do dr. przygot. Krzysztof Nowak. Cieszyn 2005, ss. 80 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 17]
 
64. Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu. Red. nauk. Jerzy Sperka. We współpr. ze Sławomirem Witkowskim. Sosnowiec – Cieszyn 2005, ss. 127
 
65. Najstarsze metryki cieszyńskie. Księga metrykalna parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1628–1641. Ed. Idzi Panic. Cieszyn 2006, ss. 172 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 18]
 
66. Polska a Zaolzie (1957–1967). Po „Polskim Październiku” a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów. Do druku przygot. Krzysztof Nowak. Cieszyn 2006, ss. 91 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 19]
 
67. Osobliwości skoczowskie = Skotschauer Denkwürdigkeiten. Wydał Idzi Panic. Tł. tekstu źródła Maria Jolanta Panic i Idzi Panic. Cieszyn 2013, ss. 92 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 20]
 
68. Krzysztof Nowak: Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945–1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu. Cieszyn – Katowice 2010, ss. 663
 
69. Grzegorz Kasztura: Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912–1939. Cieszyn 2012, ss. 333 [Śląsk Cieszyński na przestrzeni wieków. T. 1]
 
70. Tomasz Pawelec: Z drugiej strony Atlantyku. „Młodsza Europa” w dawnych syntezach amerykańskich. (Ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych). Cieszyn 2013, ss. 231
 
71. Śląsk Cieszyński w Wielkiej Wojnie 1914–1918. W stulecie polskiego czynu legionowego. Red. Krzysztof Nowak. Cieszyn 2014, ss. 95
 
72. Idzi Panic: Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku. Cieszyn 2016, ss. 326 [Śląsk Cieszyński na przestrzeni wieków. T. 2]
 
73. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 21. Red. Wojciech Grajewski, Michael Morys-Twarowski (redaktor naczelny), Wojciech Święs (sekretarz redakcji). Cieszyn 2016, ss. 160 [wspólnie z: Fundacja „Volens”, Cieszyn]

74. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 22. Red. Wojciech Grajewski, Stefan Król (sekretarz redakcji), Michael Morys-Twarowski (redaktor naczelny), Wojciech Święs (zastępca redaktora naczelnego). Cieszyn 2017, ss. 234

75. Stefan Król: Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim. T. 1. Cieszyn 2018, ss. 186 [Śląsk Cieszyński na przestrzeni wieków. T. 3, wspólnie z: Cieszyński Klub Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie]

76. Idzi Panic: Die Ungarn. Die politischen Hintergründe ihres Weges von den Steppen bis zum Lechfeld. Aus dem Polnischen von Magdalena Engelmann. Cieszyn 2018, ss. 174

77. Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku. Red. Joachim Bahlcke, Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek. Katowice Stuttgart Cieszyn 2018, ss. 758 [wspólnie z: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart]
 
78. Święty Melchior Grodziecki SJ kapłan i męczennik (1581/2–1619) na tle sytuacji politycznej i religijnej Europy Środkowej. Red. Idzi Panic. Cieszyn 2019, ss. 111 [wspólnie z: Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie]

79. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 23. Red. Wojciech Grajewski, Stefan Król (sekretarz redakcji), Michael Morys-Twarowski (redaktor naczelny), Wojciech Święs (zastępca redaktora naczelnego). Cieszyn 2019, ss. 190

80. Silesia–Polonia–Europa. Studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu Panicowi. Red. Jerzy Sperka. Katowice – Bielsko-Biała 2019, ss. 506 [wspólnie z: Wydawnictwo Cum Laude w Bielsku-Białej]

81. Historia ojczysta i regionalizm na pograniczach. Red. Krzysztof Nowak, Józef Szymeczek. Katowice – Ostrava – Cieszyn 2020, ss. 255 [wspólnie z: Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Ostrawski]

82. Cieszyńskie drogi do Niepodległej. Koncepcja: Wojciech Grajewski; teksty: Wojciech Grajewski, Michael Morys-Twarowski, Stefan Król; redakcja techniczna: Wojciech Święs. Cieszyn 2020, ss. 47 [wspólnie z: Fundacja Volens Cieszyn]

83. Oblicza polityki i asymilacji na pograniczach. Red. Krzysztof Nowak, Józef Szymeczek. Cieszyn – Český Těšín 2021, ss. 304 [wspólnie z: Kongres Polaków w Republice Czeskiej]

84. „Pamiętnik Cieszyński”. T. 24. Red. Renata Czyż, Wojciech Grajewski, Maksymilian Stańczak, Wojciech Święs (redaktor naczelny). Cieszyn 2023, ss. 168

Bez numerów:


Dyplomatariusz skoczowski. Kodeks dyplomatyczny miasta Skoczowa (tak zwana Księga Gorgosza). Wyd. Idzi Panic. Cieszyn 1998, ss. XVII, 129 [Acta Historica Silesiae Superioris. T. 5 ]
 
[Idzi Panic]: Dzieje Górek Wielkich i Małych. Cieszyn 2005, ss. 381

Komentarze