Nabór tekstów do 24. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego”

Z przyjemnością informujemy, że do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór tekstów do 24. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego”, czasopisma naukowego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie. Planowany termin wydania wersji cyfrowej periodyku to koniec 2022 r. Ukaże się także wersja papierowa. 

Zachęcamy Państwa do życzliwego zainteresowania naszym tytułem i przesyłania tekstów w języku polskim lub czeskim do następujących działów:

  • Artykuły;
  • Materiały (teksty niewielkie objętościowo oraz opracowania źródeł historycznych);
  • Recenzje i omówienia wydawnicze;
  • Kronika naukowa (sprawozdania dot. działalności organizacji, realizacji grantów, prac archeologicznych i rewitalizacyjnych, relacje z konferencji, in memoriam i in.).

Szczegóły (m.in. instrukcja dla autorów, instrukcja dla recenzentów) znajdują się na stronie internetowej: http://www.pth.cieszyn.pl/p/pamietnik-cieszynski.html

Informacje dodatkowe:

1) Chociaż „Pamiętnik Cieszyński” jest pismem traktującym na temat historii Śląska Cieszyńskiego, jego łamy są też jednak otwarte na teksty przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy z szerszej perspektywy pozwalają spojrzeć na dzieje interesującego nas regionu – w szczególności historyków pedagogiki, historyków literatury, historyków sztuki, archeologów, antropologów kultury, socjologów, etnografów i bibliotekoznawców;

2) Artykuły są poddawane „double-blinded peer review”, co oznacza, że ani autorzy, ani recenzenci nie znają swojej tożsamości, a do publikacji kierowane są teksty po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji;

3) Redakcja czyni starania, by „Pamiętnik Cieszyński” znalazł się na ministerialnej liście tzw. punktowanych czasopism naukowych. Aktualnie, jako czasopismu nieznajdującemu się na liście, za publikację na jego łamach przysługuje 5 punktów;

4) W przypadku dużej liczby tekstów, istnieje możliwość, że złożony i przyjęty tekst zostanie przesunięty do kolejnego tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” (który ukaże się w roku 2023);

5) W przypadku tekstów czeskojęzycznych, będziemy czynić starania o pozyskanie środków na tłumaczenia na język polski;

6) „Pamiętnik Cieszyński” jest indeksowany w bazach CEJSH i BazHum.

Pozostajemy z nadzieją na życzliwe ustosunkowanie się do sprawy. Prosimy o promowanie naszego czasopisma w środowisku osób zainteresowanych historią Śląska Cieszyńskiego.

Komentarze