piątek, 20 listopada 2020

Niezwykła seria wywiadów historycznych i inne materiały edukacyjne...


Nasz oddział w ostatnich miesiącach współtworzył wiele ciekawych materiałów edukacyjnych. Mamy przyjemność zaprezentować, m.in. 10 filmów powstałych na 100-lecie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski! 
Załączone wywiady historyczne powstały z udziałem członków oddziału PTH w Cieszynie...Cykle edukacyjne „Generacja pamięci...”

Jaka była droga Śląska Cieszyńskiego do Polski? - przypomnieliśmy w ramach cyklów wydarzeń "Generacja Pamięci...", upamiętniając tym samym niektóre wątki dziejów naszej Małej i Dużej Ojczyzny w stulecie ich złączenia. 
  
W związku z ww. rocznicą Fundacja Volens wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Cieszynie stworzyły koncepcje nowatorskich historycznych programów edukacyjnych, pod nazwą: „Generacja pamięci”. Ich celem jest popularyzacja cieszyńskich wątków historii narodowej oraz zaszczepienie wśród młodzieży przywiązania do dziedzictwa Małej i Dużej Ojczyzny. Dzięki wsparciu Programu Wieloletniego „Niepodległa” zyskano szansę by poprzez różnorodne aktywności, tj. prace naukowe oraz działania popularyzatorskie (w tym twórcze), podjąć próbę budowy świadomości historycznej wśród społeczności regionu. 
W ramach projektów zatytułowanych: GP [Generacja pamięci] Cieszyńskie drogi do Niepodległej oraz GP. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej powstały nie tylko filmowe materiały edukacyjne z udziałem historyków-regionalistów z naszego grona, ale m.in. artykuły, zestawienia biograficzne, które mogą służyć lokalnej społeczności na lata, przybliżając pamięć o zapomnianych bohaterach naszej Małej Ojczyzny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://generacjapamieci.blogspot.com/. Co stworzono w ramach projektu?

Filmy
Prezentujemy wywiady historyczne powstałe w ramach cyklu, pt. Cieszyńskie drogi do Niepodległej*:

 1. „Narodziny polskich elit na Śląsku Cieszyńskim” / dr Michael Morys-Twarowski 
 2. „Naród na kresach... przypadek cieszyński” / prof. Radosław Zenderowski,  
 3. „Cieszyńska specjalność – Praca organiczna” / dr Michael Morys-Twarowski
 4. „Na progu Niepodległej. Przewrót cieszyński roku 1918” / prof. Miłosz Skrzypek,  
 5. „Milicje ludowe. Jeden z filarów rządów polskich na Śląsku Cieszyńskim” / prof. Miłosz Skrzypek, 
 6. „Konflikt czechosłowacko-polski roku 1919. Nowe spojrzenie” / Daniel Korbel,  
 7. „Militarne aspekty wojny czechosłowacko-polskiej” / Daniel Korbel. 
 8. „Na rozdrożu. Walka plebiscytowa na Śląsku Cieszyńskim”  / dr Grzegorz Wnętrzak
 9. „Śląsk Cieszyński 1920. Nowy rozdział” / dr Grzegorz Gąsior
 10. „Na ratunek Ojczyźnie. Cieszyniacy w walkach na wschodzie (w latach 1919-1920)” / Stefan Król

a także wykład**:

Artykuły

zapraszamy Cię, by poznać...

... kształtowanie się polskiej społeczności na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920*.


... losy Cieszyniaków, którzy w latach 1918-1920 ruszyli na ratunek swej polskiej Ojczyźnie, biorąc udział w wojnach na wschodzie**

 1. Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej (10 p. p.) na froncie ukraińskim i bolszewickim
 2. Cieszyniacy w 3 i 4 Pułku Strzelców Podhalańskich na froncie bolszewickim
 3. W pierwszej linii frontu pod Lwowem... Unikatowy zapis pamiętnika oficera 10 p.p.
 4. Jeden z wielu... Jan Szkuta. Niebanalny życiorys bohatera... [Jeden z wielu, to cykl art. biograficznych, poświęconych cieszyńskim żołnierzom-ochotnikom, walczących o Polskę]
 5. Jeden z wielu... Emil Strumiński [Jeden z wielu, to cykl art. biograficznych, poświęconych cieszyńskim żołnierzom-ochotnikom, walczących o Polskę].

W ramach projektu* powstał m.in. scenariusz rajdów terenowych, a także wydano skromną, ale atrakcyjną graficznie publikację historyczną, pt. Cieszyńskie drogi do Niepodległej. Na jej treść składają się wymienione wyżej teksty historyków będących członkami Oddziału PTH w Cieszynie. Broszurę można wyświetlić klikając w link: https://generacjapamieci.blogspot.com/p/cieszynskie-drogi-do-niepodlegej.html:  * Materiały powstały w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

** Materiał powstał w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920”.

Partnerami cyklu edukacyjnego Generacja Pamięci są: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Gmina Skoczów, Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie, Urząd Miasta Cieszyna, Zamek Cieszyn, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Ponadto nasze działania wsparli: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Patroni medialni: „Głos. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, OX.pl - Portal Śląska Cieszyńskiego, Radio Bielsko, ViFi.pl, „Zwrot. Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej”.


Polecamy także udostępnić załączone filmy na kanałach FB, korzystając z nagrań już dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/PTHCieszyn/Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza