Niezwykła seria wywiadów historycznych i inne materiały edukacyjne...

Nasz oddział w ostatnich miesiącach współtworzył wiele ciekawych materiałów edukacyjnych. Mamy przyjemność zaprezentować, m.in. 10 filmów powstałych na 100-lecie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski! 

Załączone wywiady historyczne powstały z udziałem członków oddziału PTH w Cieszynie...


Cykle edukacyjne „Generacja pamięci...”

Jaka była droga Śląska Cieszyńskiego do Polski? - przypomnieliśmy w ramach cyklów wydarzeń "Generacja Pamięci...", upamiętniając tym samym niektóre wątki dziejów naszej Małej i Dużej Ojczyzny w stulecie ich złączenia. 

  

W związku z ww. rocznicą Fundacja Volens wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Cieszynie stworzyły koncepcje nowatorskich historycznych programów edukacyjnych, pod nazwą: „Generacja pamięci”. 

 

Ich celem jest popularyzacja cieszyńskich wątków historii narodowej oraz zaszczepienie wśród młodzieży przywiązania do dziedzictwa Małej i Dużej Ojczyzny. Dzięki wsparciu Programu Wieloletniego „Niepodległa” zyskano szansę by poprzez różnorodne aktywności, tj. prace naukowe oraz działania popularyzatorskie (w tym twórcze), podjąć próbę budowy świadomości historycznej wśród społeczności regionu. 

W ramach projektów zatytułowanych: GP [Generacja pamięci] Cieszyńskie drogi do Niepodległej oraz GP. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej powstały nie tylko filmowe materiały edukacyjne z udziałem historyków-regionalistów z naszego grona, ale m.in. artykuły, zestawienia biograficzne, które mogą służyć lokalnej społeczności na lata, przybliżając pamięć o zapomnianych bohaterach naszej Małej Ojczyzny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://generacjapamieci.blogspot.com/. Co stworzono w ramach projektu?

 

Filmy

Prezentujemy wywiady historyczne powstałe w ramach cyklu, pt. Cieszyńskie drogi do Niepodległej*:

 

1.     „Narodziny polskich elit na Śląsku Cieszyńskim” / dr Michael Morys-Twarowski 

2.     „Naród na kresach... przypadek cieszyński” / prof. Radosław Zenderowski,  

3.     „Cieszyńska specjalność – Praca organiczna” / dr Michael Morys-Twarowski

4.     „Na progu Niepodległej. Przewrót cieszyński roku 1918” / prof. Miłosz Skrzypek,  

5.     „Milicje ludowe. Jeden z filarów rządów polskich na Śląsku Cieszyńskim” / prof. Miłosz Skrzypek, 

6.     „Konflikt czechosłowacko-polski roku 1919. Nowe spojrzenie” / Daniel Korbel,  

7.     „Militarne aspekty wojny czechosłowacko-polskiej” / Daniel Korbel. 

8.     „Na rozdrożu. Walka plebiscytowa na Śląsku Cieszyńskim”  / dr Grzegorz Wnętrzak

9.     „Śląsk Cieszyński 1920. Nowy rozdział” / dr Grzegorz Gąsior

10.               „Na ratunek Ojczyźnie. Cieszyniacy w walkach na wschodzie (w latach 1919-1920)” / Stefan Król

·  wszystkie dostępne na kanale You Tube, pt. CieszynLove, zapraszamy do oglądania! 

 

a także wykład**:

·  „Cieszyniacy na froncie pod Lwowem w 1919 roku” / Stefan Król

Artykuły

zapraszamy Cię, by poznać...

... kształtowanie się polskiej społeczności na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920*.

1.     Początki polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim

2.     Kim jesteśmy? Tożsamościowe dylematy mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego...

3.     „Polski my naród, polski my lud…”. Kontakty środowisk polskich ponad granicami...

4.     Trzeci sektor zamiast powstań. Polskie stowarzyszenia w Księstwie Cieszyńskim w latach 1842–1918

5.     Nareszcie w Polsce. Przewrót 1918 roku i powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

 

... losy Cieszyniaków, którzy w latach 1918-1920 ruszyli na ratunek swej polskiej Ojczyźnie, biorąc udział w wojnach na wschodzie**

·  Biogramy blisko 200 bohaterów walk o granice RP 

1.     Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej (10 p. p.) na froncie ukraińskim i bolszewickim

2.     Cieszyniacy w 3 i 4 Pułku Strzelców Podhalańskich na froncie bolszewickim

3.     W pierwszej linii frontu pod Lwowem... Unikatowy zapis pamiętnika oficera 10 p.p.

4.     Jeden z wielu... Jan Szkuta. Niebanalny życiorys bohatera... [Jeden z wielu, to cykl art. biograficznych, poświęconych cieszyńskim żołnierzom-ochotnikom, walczących o Polskę]

5.     Jeden z wielu... Emil Strumiński [Jeden z wielu, to cykl art. biograficznych, poświęconych cieszyńskim żołnierzom-ochotnikom, walczących o Polskę].

 

W ramach projektu* powstał m.in. scenariusz rajdów terenowych, a także wydano skromną, ale atrakcyjną graficznie publikację historyczną, pt. Cieszyńskie drogi do Niepodległej. Na jej treść składają się wymienione wyżej teksty historyków będących członkami Oddziału PTH w Cieszynie. Broszurę można wyświetlić klikając w link: https://generacjapamieci.blogspot.com/p/cieszynskie-drogi-do-niepodlegej.html:  * Materiały powstały w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

** Materiał powstał w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920”.

Partnerami cyklu edukacyjnego Generacja Pamięci są: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Gmina Skoczów, Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie, Urząd Miasta Cieszyna, Zamek Cieszyn, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Ponadto nasze działania wsparli: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Patroni medialni: „Głos. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, OX.pl - Portal Śląska Cieszyńskiego, Radio Bielsko, ViFi.pl, „Zwrot. Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej”.

 

 

Zapraszamy także na strony: https://generacjapamieci.blogspot.com/p/jaka-droga-wioda-cieszyniakow-do.htmlhttp://www.pth.cieszyn.pl/ i na kanał YT, pt. CieszynLove.

 

Polecamy także udostępnić załączone filmy na kanałach FB, korzystając z nagrań już dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/PTHCieszyn/

 

Komentarze

Popularne posty