Wyprawa „Śladem bohaterów bitwy skoczowskiej” (szkolny rajd rowerowy)

Już wkrótce będzie kolejna okazja, by ponownie wyruszyć śladem polskich obrońców Śląska Cieszyńskiego z roku 1919! 25 września 2020 roku w Skoczowie odbędzie się szkolny rajd upamiętniający bohaterów bitwy pod Skoczowem.

 

Szczegóły organizacyjne

Rajd zostanie przeprowadzony 25 września 2020 r., w godz. 14:00-17.00. Zbiórka odbędzie się przy ul. Mickiewicza 11, na boisku przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie. Na rajd obowiązują zapisy (ilość miejsc ograniczona). Pierwszeństwo zapisu mają uczniowie partnera projektu: Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie. Polecamy zapoznać się z regulaminem rajdu.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizatorzy zastrzegają możliwość przesunięcia imprezy, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronach organizatorów. O decyzji takiej organizatorzy poinformują uczestników najpóźniej 24 września.

Należy wziąć pod uwagę, iż program rajdu będzie dosyć wymagający. Trasa wycieczki wyniesie ponad 10 kilometrów po zróżnicowanym terenie (m.in. szosy, drogi leśne, w tym teren pagórkowaty), w związku z czym zalecamy dostosować obuwie, sprzęt itp. (rowery górskie).

W rajdzie mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz niepełnoletnie (dzieci jedynie pod opieką nauczycieli).

Z uwagi na kwestie organizacyjne (w tym względów bezpieczeństwa uczestników) w rajdzie może wziąć udział ograniczona liczba osób, dlatego też zaleca się wcześniejsze zgłoszenie chęci startu. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 IX 2020 r. (do godz. 18.00) pod adresem cieszyn.pth@gmail.com. Zgłoszenie należy potwierdzić w punkcie startowym, dostarczając podpisane osobiście (lub przez opiekuna): „Oświadczenie-Zgłoszenie” (wypełnione wcześniej lub na miejscu), które jest do pobrania pod tym adresem, tam dostępne są również szczegółowe informacje.

Wycieczkę poprowadzą historycy-regionaliści związani z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Cieszynie.
Idea rajdu

28 stycznia 1919 roku rozpoczęła się 3-dniowa bitwa pod Skoczowem główne i decydujące starcie wojny czechosłowacko-polskiej o panowanie na Śląsku Cieszyńskim. Czy dużo słabsze siły polskie Frontu Śląskiego zdołały zatrzymać pochód wojsk czechosłowackich na Bielsko? Czy męstwo i determinacja żołnierzy i ochotników polskich mogły zrównoważyć blisko 2-3 krotną przewagę liczebną wojsk wroga? Ilu obrońcom miasta zginęło w obronie Ojczyzny i czy ich ofiara nie poszła na marne? Czy pamięć o bohaterach nie zginie?

Przed nami druga edycja specjalnej historycznej wycieczki, łączącej zwiedzanie śródmieścia Skoczowa i rajd po okolicznych wzgórzach, które przed stu laty były teatrem działań wojny czechosłowacko-polskiej. Jej zadaniem jest popularyzacja wśród lokalnej społeczności jednej z najważniejszych kart z historii militarnej Śląska Cieszyńskiego. Rajd „Śladem Bohaterów bitwy skoczowskiej” upamiętni m.in. wojskowych, uczestników dramatycznych wydarzeń sprzed wieku (m.in. poległych oraz odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari za walki w obronie miasta), a także miejsca związane z bitwą.

Wycieczka, w formie rajdu rowerowego, połączy aktywność fizyczną na łonie natury z popularyzacją historii, stanowiąc ciekawą alternatywę dla młodych odbiorców. Jego tematyka zakłada, iż skierowany jest m.in. do miłośników regionu, historii Polski i dziejów wojskowości. Ukazywać będzie zarówno wydarzenia historyczne, atmosferę epoki (m.in. dzięki zachowanym źródłom pamiętnikarskim), jak i pamiątki wydarzeń sprzed wieku. Jego naczelnym celem jest kształtowanie wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego pamięci historycznej oraz postaw nowoczesnego patriotyzmu.

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Komentarze

Popularne posty