Nowe wydarzenia dotyczące wojny o Śląsk Cieszyński, w tym wywiady on-line z serii „Cieszyńskie drogi do Niepodległej” 2/10, 3/10)

W związku z rocznicą 100-lecia podziału Śląska Cieszyńskiego, pragniemy przybliżyć genezę i przebieg konfliktu czechosłowacko-polskiego o Śląsk Cieszyński. Szersze spojrzenie na wydarzenia epoki zaprezentował dr Grzegorz Gąsior (zob. wideozapis rozmowy) dlatego też tym razem możemy skupić się m.in. na kwestiach militarnych wojny o Cieszyńskie. Osoby zainteresowane w najbliższych dniach śledzić będą mogły rozmowy z udziałem badacza tej tematyki Daniela Korbela, a także wziąć udział w wyprawie śladem wydarzeń ze stycznia 1919 roku i ich polskich bohaterów. 

 
Oto harmonogram wydarzeń:

  • Publikacja wywiadu on-line: „Konflikt roku 1919. Nowe spojrzenie” / D. Korbel    
  • Publikacja wywiadu on-line: „Militarne aspekty wojny czechosłowacko-polskiej” / D. Korbel 
  • sobota, 15 sierpnia: Rajd terenowy „Śladem bohaterów bitwy skoczowskiej”, (przewidywany czas trwania: 8.15-13.00, start: Skoczów, ul. Mickiewicza 11, przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie, obowiązują zapisy, zob. http://www.pth.cieszyn.pl/).  

Drugie z cyklu spotkań on-line z serii „Cieszyńskie drogi do Niepodległej”, poświęcone jest wojnie czechosłowacko-polskiej ze stycznia 1919 roku. W ramach wywiadu z Danielem Korbelem poznamy m.in. różnice w polskim i czeskim spojrzeniu na konflikt oraz najnowsze ustalenia badacza dotyczące tego zagadnienia. 

Trzecie spotkanie z cyklu, poświęcone jest kwestiom militarnym. W jego trakcie dowiemy się m.in.: kto właściwie wygrał bitwę pod Skoczowem, co jest ważne o tyle, iż w obiegowej opinii miejscowego społeczeństwa funkcjonuje wyobrażenie, „że pognaliśmy Czechów pod Skoczowem”.


 

Zapraszamy na kanał YouTube Fundacji Volens, pt. CieszynLove, a także fanpage Polskiego Towarzystwa Historycznego O. w Cieszynie (www.youtube.com/channel/UC0k-nvlKcSxF7kPHZnAT8ZAwww.facebook.com/PTHCieszyn).

 

 

Daniel Korbel – zamieszkały w Jastrzębiu-Zdroju prawnik, historyk i publicysta, specjalizuje się w tematyce konfliktów zbrojnych. Jest redaktorem naczelnym magazynu popularnonaukowego poświęconego historii wojskowości „Wojna REVUE”, a także autorem licznych artykułów podejmujących tematykę polsko-czeskiego sporu o Śląsk Cieszyński w pierwszej połowie XX wieku. Publikowane były m.in. na łamach czasopism: Wadoviana, Kalendarz Cieszyński, Těšínsko, Pamiętnik Cieszyński, Slezský sborník, Polityka, Le Monde diplomatique, Tramwaj Cieszyński. Szczególnie polecamy jego tekst naukowy zamieszczony na łamach wydawanego przez PTH O. Cieszyn „Pamiętnika  Cieszyńskiego”, poświęcony najbardziej krwawemu starciu pierwszych dni wojny czechosłowacko-polskiej (Walki o Stonawę 26 stycznia 1919 roku, „Pamiętnik  Cieszyński” 2020, s. 29–56), a także recenzję jego pióra, poświęconą popularnej książce Michała Przeperskiego o stosunkach polsko-czeskich (rec.: Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, „Pamiętnik  Cieszyński” 2019, s. 229–234). Daniel Korbel przygotowuje dwie publikacje książkowe poświęcone wojnie roku 1919. 

 

 

Na plakatach poświęconych wydarzeniom wykorzystano fotografie przedstawiające:

Fot. 1.: Wojsko polskie witane po wkroczeniu do Cieszyna, 26.2.1919, Copyright © Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Fot. 2.: Oficerowie sztabu Frontu Śląskiego w czasie bitwy pod Skoczowem. Dowódca Frontu Śląskiego F. K. Latinik przyjmuje meldunek w Simoradzu, przełom stycznia i lutego 1919. Copyright © Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Fot. 3.: Oficerowie sztabu artylerii w czasie bitwy pod Skoczowem. Źródło: NAC.

 

Rajd i wykłady odbywają się w ramach projektu Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej, realizowanego przez Fundację Volens oraz cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Partnerami projektu są: 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Gmina Skoczów, Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie, Urząd Miasta Cieszyna, Zamek Cieszyn, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. 

Patroni medialni projektu: „Głos. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, OX.pl - Portal Śląska Cieszyńskiego, Radio Bielsko, ViFI.pl, „Zwrot. Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej”. 

Komentarze

Popularne posty