Śląsk Cieszyński 1920. Nowy rozdział – dr Grzegorz Gąsior (wykłady on-line z serii „Cieszyńskie drogi do Niepodległej” 1/10)

27 lipca 2020 roku, w przeddzień 100-lecia ogłoszenia podziału regionu i przyłączenia jego wschodniej części do Polski inaugurujemy cykl spotkań on-line z serii „Cieszyńskie drogi do Niepodległej”. W ramach wywiadu z dr. Grzegorzem Gąsiorem poznamy m.in. okoliczności, jakie towarzyszyły ustaleniom Rady Ambasadorów w Spa, które ogłoszono 28 lipca 1920 roku i reperkusjom rozdzielania granicą państwową regionu. 

Doktor Grzegorz Gąsior, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, jest ekspertem od stosunków polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym, a przede wszystkim specjalistą w zakresie polityki władz czeskich względem polskiej mniejszości na terenie Zaolzia. Gość jest autorem licznych publikacji z tego zakresu, wśród których na wyróżnienie zasługują m.in. materiały zamieszczone przez niego w publikacji: Przez granicę. Polacy i Czesi w XX wieku na łamach „Karty”Zapraszamy na kanał YouTube oraz fanpage Fundacji Volens, pt. CieszynLove, a także stronę Polskiego Towarzystwa Historycznego O. w Cieszynie.

Zob. więcej: #generacjapamieci #cieszynlove

„Śląsk Cieszyński 1920. Nowy rozdział” / wywiad on-line / dr Grzegorz Gąsior, zob: kanał YouTube oraz fanpage Fundacji Volens – #cieszynlove (https://www.facebook.com/Cieszynlovehttps://www.youtube.com/channel/UC0k-nvlKcSxF7kPHZnAT8ZA).

 

Dr Grzegorz Gąsior – historyk, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Historycznym UW, adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW. Autor publikacji naukowych na temat historii Słowacji, Czech i Śląska Cieszyńskiego w XX w. Redaktor niezwykle cennej publikacji, pt.: Zapomniany kraj. Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku, red. Grzegorz Gąsior (która w dwóch wersjach ukazała się on-line, m.in. jako część publikacji: Przez granicę. Polacy i Czesi w XX wieku na łamach „Karty”, Warszawa 2016), a także autorem książek: Stalinowska Słowacja. Proces „burżuazyjnych nacjonalistów” w 1954 r. (Warszawa 2006) i Praska wiosna w Bratysławie. Kierownictwo Komunistycznej Partii Słowacji w okresie próby reformy systemu politycznego w Czechosłowacji w latach 1968-1969 (Warszawa 2015). W 2020 roku ukaże się, staraniem Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, w jego opracowaniu ważna edycja źródeł, pt. Slezská Matice osvěty lidové a národnostní otázka na Těšínsku 1920-1938. Výběrová edice dokumentů, editor Grzegorz Gąsior, Český Těšín 2020.


Komentarze

Popularne posty