GRA MIEJSKA "Śladem bohaterów #Cieszyn1918"

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach oficjalnych obchodów Miasta Cieszyna, w piątek 26 X 2018 roku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej zorganizuje grę miejską „Śladem bohaterów #Cieszyn1918". Jej naczelnym celem jest kształtowanie wśród młodego pokolenia Cieszyniaków pamięci historycznej oraz postaw nowoczesnego patriotyzmu. Gra odtwarzać będzie wydarzenia poprzedzające przewrót wojskowy w Cieszynie i wyzwolenie Śląska Cieszyńskiego spod rządów habsburskich, ukazując zarówno konkretne fakty historyczne, jak i atmosferę epoki. 
W 1914 roku z Cieszyna na front I wojny światowej wyruszył Legion Śląski. Ów elitarny oddział, złożony z przeszło 400 ochotników spośród miejscowej młodzieży, został wyszkolony i wyposażony kosztem miejscowego społeczeństwa. Wysyłając swych synów, do walki o Polskę przy boku Austrii, cieszyńscy Polacy, chcieli wprost zadokumentować, iż Śląsk Cieszyński pomimo 600 lat rozłąki z Macierzą jest jej częścią i jest dla niej gotów ponieść każdą ofiarę.

Cztery lata później, gdy okazało się, iż odbudowa Polski przez Austrię okazała się iluzją, a ważą się losy państw i narodów, śląscy Polacy, raz jeszcze potwierdzili swoją wolę i determinację w walce o przynależność do narodu i państwa polskiego. W październiku 1918 roku stali się awangardą polskiej rewolucji, która obaliła kilkusetletnie panowanie Austrii, zmierzając do połączenia Śląska Cieszyńskiego z odradzającym się państwem polskim.

Powstała w połowie października 1918 r., jako reprezentacja polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego – po dziś dzień uważana jest za najwcześniej powstały organ odradzającego się państwa polskiego. Krótko potem na zwołanym 27 października wiecu, w obliczu 40 tys. cieszyńskich Polaków Rada (RNKC) przedstawiła i przyjęła rezolucję proklamującą przynależność Śląska Cieszyńskiego do „wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski". By owa deklaracja stała się faktem i, by przejąć władzę z rąk austriackich, należało jeszcze jednak chwycić za broń i rozbroić garnizon wojskowy w Cieszynie i okolicznych miejscowościach. 31 X i 1 XI tego trudnego dzieła podjęła się garstka oficerów polskich wsparta przez cywilów i miejscową młodzież. Z jakim rezultatem? Jakie był tło i przebieg tego zrywu? 


Odpowiedzi na pytania dotyczące naszkicowanych wyżej wydarzeń historycznych poznają uczestnicy gry miejskiej, organizowanej, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej, przy współpracy szeregu instytucji.

 
Gra „Śladem bohaterów #Cieszyn1918", stworzona została specjalnie z myślą o młodzieży – uczniach szkół średnich, zaś jej naczelnym celem jest kształtowanie wśród młodego pokolenia Cieszyniaków pamięci historycznej oraz postaw nowoczesnego patriotyzmu. Odtwarzać będzie ona wydarzenia poprzedzające przewrót wojskowy w Cieszynie, ukazując zarówno konkretne fakty historyczne, jak i atmosferę epoki. Gra da młodzieży nie tylko możliwość poznania losów ich rówieśników sprzed wieku, ale zakosztowania go poprzez bezpośredni udział w tychże. Łączyć będzie ona elementy edukacyjne i przygodowe. Jej uczestnicy wcielając się w ochotników, angażujących się w konspirację i przygotowania do przewrotu wojskowego. W czasie gry poznają, m.in.: realia życia Polaków w państwie austriackim; działalność tajnych sprzysiężeń młodzieży. W czasie gry czekają ich m.in.  zadania sprawnościowe, ale również takie, które wymagają wiedzy ogólnej oraz  regionalnej, dotyczących świata sprzed wieku.

 

 

W grze wezmą udział reprezentacje cieszyńskich szkół średnich - jedna lub dwie drużyny (jeśli pozwoli na to liczba zgłoszeń). Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody. W celu zgłoszenia drużyny prosimy o kontakt nauczyciela (np. historyka), koordynującego udział w grze z ramienia danej szkoły pod telefonem: 506 916 930 lub adresem wojciech.swies@gmail.comNa zgłoszenie drużyny jest siedem dni, do 19 X 2018 roku. Zespoły powinny liczyć maksymalnie 5 członków (zalecana liczba to: 4-5 osób; niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę rodzica na samodzielny udział – wzór w załączniku). Starty grup odbywać się będą ok. godziny 12 (między godziną 11.00 a 13.20) w Domu Narodowym. Dokładna godzina rozpoczęcia wyznaczona zostanie po zgłoszeniu zespołu do gry.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy otrzymają m.in. cenne publikacje historyczne, odzież patriotyczną oraz pamiątkowe medale, będące replikami odznaczeń sprzed wieku.


W realizację gry (w tym ufundowanie nagród) zaangażowanych jest szereg instytucji partnerskich, takich jak m.in.: Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", 3 Bros Hostel, Muzeum Drukarstwa, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Książnica Cieszyńska, Urząd Miasta Cieszyna, ultrapatriot.pl, Zamek Cieszyn oraz placówki szkolne: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie i Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Już dziś chcieliśmy im serdecznie podziękować za wsparcie organizacyjne.

Pula nagród, m.in. dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Cieszynie przekracza tysiąc złotych, dlatego też nie ma co się zastanawiać nad udziałem. Zapraszamy!

Gra jest częścią cykl akcji edukacyjnych Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, pt. „W poszukiwaniu korzeni. Ślązaków cieszyńskich drogi do Polski”, realizowanemu dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

Osoby zainteresowane podstawą historyczną fabuły odsyłamy do bogatej literatury popularnej i naukowej, np:
http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/przebudzenie-slaska-cieszynskiego
http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2554
http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2555

a przede wszystkim wybitnej pracy dostępnej on-line zespołu R. Danel i E. Buława, pt. Nadolzie zrywa okowy (dostęp: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64829/edition/61049?language=pl)

 ZAŁĄCZNIK (regulamin gry, formularz zgłoszenia, zgoda rodziców)Komentarze

Popularne posty