Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim

W piątek 21 września o godz. 15.00 w sali Domu Macierzy przy ulicy Pawła Stalmacha 14 w Cieszynie odbędzie się wykład Cieszyńscy Kawalerowie Virtuti Militari, połączony z premierą słownika biograficznego Stefana Króla poświęconej temu zagadnieniu. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną efekty badań autora, w postaci publikacji, dostępnej w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 


 

Na wykład i prezentację pragniemy zaprosić tym chętniej, że to m.in. za sprawą starań Oddziału PTH w Cieszynie słownik będzie mógł służyć szerokiemu gronu zainteresowanych osób spośród badaczy oraz mieszkańców regionu i miłośników jego historii. Nadchodzące wydarzenie w dużej mierze wpisuje się w tegoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości, przybliżając współczesnym to pokolenie naszych przodków, "którzy własnymi czynami, niekiedy ofiarą życia, przyczynili się do niepodległości Polski".

Wykład i publikacja poświęcone są kawalerom uhonorowanym najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym za czyny dokonane w latach 1914-1921 r., którzy urodzili się na Śląsku Cieszyńskim, służyli w oddziałach formowanych w naszym regionie i zostali odznaczeni w trakcie służby w nich (chodzi o ochotników do Legionów Polskich, którzy zgłosili się do nich ze Śląska Cieszyńskiego oraz żołnierzy i oficerów 10 Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej) oraz osoby odznaczone za udział w walkach toczonych na Śląsku Cieszyńskim z najazdem czeskim w styczniu 1919 r. Publikacja obejmuje łącznie 84 biogramy osób odznaczonych z lat 1914-1921, spośród których przeszło połowa (dokładnie 43) urodziła się na Śląsku Cieszyńskim, a pozostali byli z nim przez dłuższy czas związani. Stefan Król jest z wykształcenia historykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Filii w Cieszynie, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i prezesem Cieszyńskiego Klubu Hobbystów. Publikacja, będąca pierwszym z przewidzianych trzech tomów, jest owocem wieloletnich badań, prowadzonych przez Autora w dużej mierze w oparciu o materiały znajdujące się w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie Rembertowie.


Pragniemy przy tej okazji wszystkim zaangażowanym w projekt osobom - na czele z autorem, jak i instytucjom serdecznie podziękować za pomoc i zaangażowanie w jego realizację. Należy przy tym odnotować, iż wersja drukowana publikacji „Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim” ukazała się dzięki zaangażowaniu Cieszyńskiego Klub Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i wsparciu finansowemu Powiatu Cieszyńskiego i Cieszyńskiego Klubu Hobbystów. 


Wykład, jak i wydanie elektroniczne słownika "Kawalerów...", w postaci strony internetowej z biogramami lokalnych bohaterów (cieszynscybohaterowie.pl), zrealizowane zostało w ramach projektu „W poszukiwaniu korzeni. Ślązaków cieszyńskich drogi do Polski” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”). 

WG, GK

Komentarze

Popularne posty