Wydanie drukiem 22. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego”Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie własnym sumptem wydało właśnie drukiem najnowszy, 22. tom „Pamiętnika Cieszyńskiego”. Jego promocja odbędzie się w piątek 13 IV 2018 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej w Oranżerii Zamku Cieszyn (Góra Zamkowa, ul. Zamkowa 3, za „różowym jeleniem”). 

 

Z tej okazji chcieliśmy podziękować, liczącemu blisko trzydzieści osób zespołowi, który był zaangażowany w powstanie 22. tomu czasopisma. Podziękowania pragniemy złożyć całemu gronu recenzentów, autorów oraz członków redakcji i rady naukowej; a także władzom Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Cieszyna, które wsparły prace nad wydawnictwem oraz gospodarzom Zamku Cieszyn, za udostępnienie auli na spotkanie promocyjne. 

 

Kto miał udział w powstaniu czasopisma?

 

AUTORZY ARTYKUŁÓW, MATERIAŁÓW i RECENZJI:

prof. zw. dr hab. Idzi Panic  

mgr Jan Borowski 

prof. zw. dr hab. Janusz Spyra 

mgr Hanna Baron 

dr Łucja Dawid 

dr Jerzy Polak 

mgr Wojciech Święs      

dr Michael Morys-Twarowski 

inż. Izabela Olesiak, 

mgr. Wojciech Grajewski

dr Maurycy Lucjan Niedziela 

dr Agnieszka Dudek 

mgr Daniel Korbel

 

RECENZENCI ARTYKUŁÓW:

prof. zw. dr hab. Krzysztof Biliński (Uniwersytet Wrocławski),

dr Bogusław Chorąży (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),

dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

dr Tadeusz Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

mgr Piotr Kenig (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),

dr Jadwiga Miękina-Pindur (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicz­nych w Cieszynie),

dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

dr Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwer­sytet Śląski w Katowicach),

PhDr. Pindur David (Muzeum Těšínská),

dr Jacek Proszyk (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),

dr Małgorzata Śliż-Marciniec (Akademia Pomorska w Słupsku)

 

REDAKTORZY:

Wojciech Grajewski,

Stefan Król (sekretarz redakcji),

Michael Morys-Twarowski (redaktor naczelny),

Wojciech Święs (zastępca redaktora naczelnego)

 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ:

dr Marzena Bogus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),

SP. Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě),

Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (Slezská univerzita v Opavě),

dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

prof. zw. dr hab. Idzi Panic (Uni­wersytet Śląski w Katowicach),

dr Jerzy Polak (Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne)

 

AUTORKA TŁUMACZEŃ:

Maria Nogacka

 

 

 


 

A oto jaka jest zawartość nowego „Pamiętnika Cieszyńskiego”:

 

ARTYKUŁY

Idzi Panic - Uwagi na temat okoliczności powstania najstarszych grodów Śląska Cieszyńskiego w czasach plemiennych           

Jan Borowski - Zawada. Zapomniana wieś przy Drogomyślu

Janusz Spyra - Dr Aron Eisenstein. Cieszyński rabin, historyk, syjonista

Hanna Baron - Wystawa ludoznawcza w Cieszynie w 1903 roku

Łucja Dawid - „Strony Pierwsze”. O twórczości literackiej Jana Łyska

Jerzy Polak - Bielsko i Biała na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” w pierwszych latach niepodległej Polski (1918-1922)

Wojciech Święs - Edward Pasek (1915-1983). Zaangażowany nauczyciel, regionalista i społecznik          

 

MATERIAŁY

Michael Morys-Twarowski - Genealogia ]astrzembskich (Jastrzębskich), mieszczańskiego rodu z Cieszyna, od końca XVI do początku XX wieku

Izabela Olesiak, Wojciech Grajewski - Trzy wieki rodu Wysłychów na Śląsku Cieszyńskim. Szkic genealogiczny

 

PRZEGLĄDY - POLEMIKI - SPRAWOZDANIA

Maurycy Lucjan Niedziela - O Dominiku, Jacku i ich dziedzictwie - inaczej

(na 800-lecie Zakonu)

Agnieszka Dudek - „Habsbursko-hybrydowy” sposób na życie: Galicyjsko-śląscy

Habsburgowie na pograniczu czy ponad granicami?

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Piotr Kenig, Grzegorz Madej, Pod znakiem róży nad Białą (Jerzy Polak)

Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku

(Daniel Korbel)

 

Elektroniczna wersja czasopisma jest do pobrania na stronie: http://pamietnikcieszynski.blogspot.com/. Osoby zainteresowane nabyciem papierowej wersji czasopisma powinny kontaktować się ze skarbnikiem Oddziału PTH - Wojciechem Święsem lub innym członkami redakcji (zob.: http://pamietnikcieszynski.blogspot.com/p/redakcja.html).

 

Komentarze

Popularne posty