czwartek, 5 kwietnia 2018

Wydanie drukiem 22. tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego”
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie własnym sumptem wydało właśnie drukiem najnowszy, 22. tom „Pamiętnika Cieszyńskiego”. Jego promocja odbędzie się w piątek 13 IV 2018 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej w Oranżerii Zamku Cieszyn (Góra Zamkowa, ul. Zamkowa 3, za różowym jeleniem). 

Z tej okazji chcieliśmy podziękować, liczącemu blisko trzydzieści osób zespołowi, który był zaangażowany w powstanie 22. tomu czasopisma. Podziękowania pragniemy złożyć całemu gronu recenzentów, autorów oraz członków redakcji i rady naukowej; a także władzom Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Cieszyna, które wsparły prace nad wydawnictwem oraz gospodarzom Zamku Cieszyn, za udostępnienie auli na spotkanie promocyjne. 

Kto miał udział w powstaniu czasopisma?

AUTORZY ARTYKUŁÓW, MATERIAŁÓW i RECENZJI:
prof. zw. dr hab. Idzi Panic  
mgr Jan Borowski 
prof. zw. dr hab. Janusz Spyra 
mgr Hanna Baron 
dr Łucja Dawid 
dr Jerzy Polak 
mgr Wojciech Święs      
dr Michael Morys-Twarowski 
inż. Izabela Olesiak, 
mgr. Wojciech Grajewski
dr Maurycy Lucjan Niedziela 
dr Agnieszka Dudek 
mgr Daniel Korbel

RECENZENCI ARTYKUŁÓW:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Biliński (Uniwersytet Wrocławski),
dr Bogusław Chorąży (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),
dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
dr Tadeusz Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
mgr Piotr Kenig (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),
dr Jadwiga Miękina-Pindur (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicz­nych w Cieszynie),
dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
dr Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwer­sytet Śląski w Katowicach),
PhDr. Pindur David (Muzeum Těšínská),
dr Jacek Proszyk (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej),
dr Małgorzata Śliż-Marciniec (Akademia Pomorska w Słupsku)

REDAKTORZY:
Wojciech Grajewski,
Stefan Król (sekretarz redakcji),
Michael Morys-Twarowski (redaktor naczelny),
Wojciech Święs (zastępca redaktora naczelnego)

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ:
dr Marzena Bogus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),
SP. Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě),
Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (Slezská univerzita v Opavě),
dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
prof. zw. dr hab. Idzi Panic (Uni­wersytet Śląski w Katowicach),
dr Jerzy Polak (Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne)

AUTORKA TŁUMACZEŃ:
Maria Nogacka
A oto jaka jest zawartość nowego „Pamiętnika Cieszyńskiego”:

ARTYKUŁY
Idzi Panic - Uwagi na temat okoliczności powstania najstarszych grodów Śląska Cieszyńskiego w czasach plemiennych           
Jan Borowski - Zawada. Zapomniana wieś przy Drogomyślu
Janusz Spyra - Dr Aron Eisenstein. Cieszyński rabin, historyk, syjonista
Hanna Baron - Wystawa ludoznawcza w Cieszynie w 1903 roku
Łucja Dawid - „Strony Pierwsze”. O twórczości literackiej Jana Łyska
Jerzy Polak - Bielsko i Biała na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” w pierwszych latach niepodległej Polski (1918-1922)
Wojciech Święs - Edward Pasek (1915-1983). Zaangażowany nauczyciel, regionalista i społecznik          

MATERIAŁY
Michael Morys-Twarowski - Genealogia ]astrzembskich (Jastrzębskich), mieszczańskiego rodu z Cieszyna, od końca XVI do początku XX wieku
Izabela Olesiak, Wojciech Grajewski - Trzy wieki rodu Wysłychów na Śląsku Cieszyńskim. Szkic genealogiczny

PRZEGLĄDY - POLEMIKI - SPRAWOZDANIA
Maurycy Lucjan Niedziela - O Dominiku, Jacku i ich dziedzictwie - inaczej
(na 800-lecie Zakonu)
Agnieszka Dudek - „Habsbursko-hybrydowy” sposób na życie: Galicyjsko-śląscy
Habsburgowie na pograniczu czy ponad granicami?

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
Piotr Kenig, Grzegorz Madej, Pod znakiem róży nad Białą (Jerzy Polak)
Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku
(Daniel Korbel)


Elektroniczna wersja czasopisma jest do pobrania na stronie: http://pamietnikcieszynski.blogspot.com/. Osoby zainteresowane nabyciem papierowej wersji czasopisma powinny kontaktować się ze skarbnikiem Oddziału PTH Wojciechem Święsem lub innym członkami redakcji (zob.: http://pamietnikcieszynski.blogspot.com/p/redakcja.html).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza