"Pamiętnik Cieszyński" 2016 już wydrukowany!

Dostępny do tej pory jedynie w wersji cyfrowej "Pamiętnik Cieszyński" 2016 jest już możliwy do zdobycia także w wersji klasycznej - drukowanej. Egzemplarz wydawnictwa przysługuje każdemu członkowi Oddziału, który opłacił składkę na 2017 rok. Swoje egzemplarze otrzymają też autorzy tekstów, recenzenci oraz członkowie Rady Naukowej. "Pamiętnik" można również zakupić - cena wynosi 10 zł dla członków PTH o. Cieszyn oraz 20 zł dla pozostałych czytelników. "Pamiętnik" otrzymać można w siedzibie PTH o. Cieszyn przy ul. Menniczej 46. Nakład wydawnictwa wynosi 150 egzemplarzy.

Komentarze

Popularne posty