Spotkanie autorskie z prof. Idzim Panicem


W piątek 21 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie promocyjne poświęcone najnowszej książce prof. Idziego Panica pt. "Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku" (opisywanej szczegółowo w jednym z poprzednich postów). Spotkanie poprowadzi prezes Oddziału dr Michael Morys-Twarowski.  
W swojej publikacji, analizując dziesiątki źródeł historycznych z najróżniejszych okresów, poszukuje Panic etnikum językowego naszego regionu. Wnioski częstokroć są odkrywcze i odbiegające od dotychczasowych ustaleń (zwłaszcza badaczy czeskich). Książka ukazała się w połowie lipca i spotkała z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony czytelników. Spotkanie będzie również dobrą okazją, by poznać motywacje, które skłoniły mediewistę do podjęcia się tematu z pogranicza językoznawstwa.

Idzi Panic jest profesorem zwyczajnym specjalizującym się w historii średniowiecza na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim. Od wielu lat kieruje Zakładem Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego najbardziej znane prace poświęcone tej tematyce to „Księstwo Cieszyńskie w średniowieczu” (1988), „Książę cieszyński Przemysław Noszak” (1996), „Rozwój przestrzenny Cieszyna w dobie piastowskiej” (2001), a także „Żory we wczesnym średniowieczu” (2000) oraz „Żory w czasach Przemyślidów i Habsburgów” (2002). Zajmował się również wczesnośredniowiecznymi organizmami państwowymi na terenie Europy Środkowej w książkach „Początki Węgier” (1995), „Ostatnie lata Wielkich Moraw” (2000) oraz „Zachodniosłowiańska nazwa >Niemcy< w świetle źródeł średniowiecznych” (2007). Jest redaktorem wielotomowych monografii Cieszyna (2010, 3 tomy), Bielska-Białej (2011, 4 tomy) oraz Śląska Cieszyńskiego (2009-2016, 7 tomów). Za tomy 5. i 6. tej ostatniej otrzymał w 2015 r. (wspólnie z dr hab. Krzysztofem Nowakiem) Nagrodę Honorową im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Od kilku lat jego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień językowych na Śląsku, czego pokłosiem są opracowania „Jak my ongiś godali. Język mieszkańców Górnego Śląska od średniowiecza do połowy XIX wieku” (2015) orazJęzyk mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku” (2016). W mediach ogólnopolskich gościł także za sprawą zainteresowania Całunem Turyńskim (o którym zresztą napisał w 2010 r. książkę „Tajemnica Całunu”). W latach 1988-2002 był dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez 4 kadencje pełnił funkcję prezesa cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

prof. Idzi Panic
Organizatorem wydarzenia jest wydawca książki – cieszyński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze

Popularne posty