Nabór tekstów do 21. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego"!

Trwa nabór tekstów do 21. tomu "Pamiętnika Cieszyńskiego", czasopisma naukowego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie. Termin nadsyłania tekstów to 10 października 2016 r. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

Poprzedni numer „Pamiętnika Cieszyńskiego” ukazał się w 2005 r. Historycy, skupieni wokół cieszyńskiego Oddziału PTH uznali jednak, że potrzebne jest czasopismo poświęcone badaniom Śląska Cieszyńskiego. Choć ze szczególnym uwzględnieniem historii, tytuł ma mieć charakter interdyscyplinarny – do współpracy zapraszamy więc również adeptów pokrewnych nauk humanistycznych: historii sztuki, archeologii, socjologii, etnologii etc. Oprócz artykułów na łamach „Pamiętnika”, wzorem poprzednich numerów, będą ukazywały się recenzje i sprawozdania konferencyjne. W założeniu każdy numer periodyku ma przynosić nie tylko nowe ustalenia lub świeże spojrzenia, ale też stanowić swojego rodzaju przegląd tego, co w minionym roku wydarzyło się w historiografii Śląska Cieszyńskiego w jego historycznych granicach. Termin naboru tekstów (10 października) jest stosunkowo krótki, jednak – ze względu na otrzymaną dotację – 21. tom „Pamiętnika Cieszyńskiego” musi ukazać się w grudniu 2016 roku. Zgodnie z naszymi planami tytuł będzie ukazywać się co roku. W najbliższym czasie powinien pojawić się w polskich bazach referencyjnych czasopism. Docelowo ma znaleźć się na ministerialnej liście tzw. punktowanych czasopism naukowych.

Komentarze

Popularne posty